Rekrut for en dag

Udstilling

Hærens hjulkøretøjer

I denne udstilling kan du kravle ind i en pansret mandskabsvogn og få en fornemmelse af hvor lidt plads, soldaterne har.

Under besættelsen, i september 1943, opløste den tyske værnemagt den danske hær og tog cirka 1000 køretøjer, 500 motorcykler og 10 panservogne i deres varetægt. Efter befrielsen i 1945, da den danske hær blev genopbygget, var det først med svenske hjulkøretøjer, som Den Danske Brigade medbragte fra Sverige. Disse blev suppleret med indkøb af brugt engelsk og canadisk materiel til de danske enheder, der skulle indsættes i de allieredes besættelseszoner i Tyskland (1947-1958).

Danmarks medlemskab af NATO i 1949, våbenhjælpen og forsvarsloven fra 1951 blev startskuddet til opbygningen af den mobile hær, vi kender i dag.

I udstillingen ses forskellige hjulkøretøjer, der har været anvendt i hæren fra 1945 og frem til efteråret 2000, fx den canadiske pansrede mandskabsvogn GMC M6 med øgenavnet ”Mosegrisen”.