Venneforeninger

Venneforeninger

Bliv medlem af en venneforening, opnå fordele og støt museets arbejde.

Vardemuseerne er vært for fire aktive venneforeninger med i alt næsten 1300 medlemmer, hvilket er imponerende i en kommune med 50.000 indbyggere. Har du lyst til at støtte op om Vardemuseernes arbejde kan du melde dig ind i en af venneforeningerne og dermed støtte økonomisk. Som medlem af en eller flere af venneforeningerne opnår du rabat på varer i vores butikker. Medlemsskab giver også fri adgang til udvalgte museer. Se under den enkelte forening herunder, hvilke aftaler der er lavet med Vardemuseerne. Flere af venneforeningerne arrangerer ture og foredrag for medlemmerne.

Det var i høj grad på anmodning fra museumsforeningerne, at årbogen opdatering blev etableret i 2008. Indtil strukturreformen i 2007 havde museerne i Ribe Amt i fællesskab udgivet årsskriftet Mark og Montre. Men det forsvandt sammen med amtet. Medlemmer af Varde Museumsforening og Ølgod Museumsforening modtager årbogen hvert år.

Varde Museumsforening

Varde Museumsforening støtter Vardemuseerne generelt, ved på alle måder, at bakke op om museumsarbejdet som ambassadører og støtter.

Foreningen arrangerer 7-9 foredrag og 1-2 udflugter pr. sæson. De fleste foredrag er gratis for medlemmer, og koster 75 kr. for ikke-medlemmer – enkelte dog dyrere.

Program for sæsonens aktiviteter udgives i samarbejde med Ølgod Museumsforening. Programmet udkommer hvert år i august.

Aktuelt program

Download det aktuelle program her.

Alle arrangementer listes desuden under aktiviteter. Husk tilmelding på tlf. 75220877 (Vardemuseerne)

40 års jubilæum

Formålet med dette indlæg er, at Varde Museumsforening ønsker at informere medlemmerne samt ansatte ved Vardemuseet med flere om foreningens grundlag og aktiviteter. Læs hele indlægget her: 40års jubilæum

Medlemsfordele

 • Gratis adgang til alle udstillingssteder under Vardemuseerne, dog ikke Tirpitz og FLUGT
 • Rabat på entré til Tirpitz og FLUGT
 • 10% rabat på køb i alle museumsbutikkerne ved forevisning af medlemskort
 • Museets årbog opdatering
 • Gratis adgang til de fleste arrangementer og foredrag
 • Medlemmer af Varde og Ølgod Museumsforeninger har gratis adgang til hinandens arrangementer

 

Kontingent

200 kr. – Enkeltpersoner
300 kr. – Husstand
600 kr. – Firma

Indmeldelse

Vardemuseernes administration, tlf.: 75 22 08 77
Personlig henvendelse på Museum Frello
Kontakt foreningens kasserer Sven Erik Hindsig, tlf.: 61 66 45 89

Bestyrelse 2022

Formand: Knud F. Nielsen, tlf.: 51 51 40 50
Næstformand: Else Marie Bruun, tlf.: 75 22 21 44
Kasserer: Sven Erik Hindsig, tlf.: 61 66 45 89
Sekretær: Laurids Bjerregaard, tlf.: 40 30 09 33
Bestyrelsesmedlem: Carsten Lyndgaard, tlf.: 20 12 45 44
Repræsentant for Ølgod Museumsforening: Sonja Pedersen, tlf.: 75 24 59 76
Suppleant (1): Susie Hansen, tlf.: 22 82 02 94
Suppleant (2): Inge Aasted Kristensen, tlf.: 25 72 85 77
Repræsentant for Vardemuseerne: John V. Jensen, tlf.: 23 35 36 99

Referat fra generalforsamlingen d. 27. februar 2023

Vedtægter

Du kan læse vedtægterne for Varde Museumsforening her
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. september 1985.
Senest revideret ved generalforsamlingen 2022.

Ølgod Museumsforening

Ølgod Museumsforening har til formål at støtte Ølgod Museum, og gør dette aktivt, både ved at arrangere foredrag, udstillinger og arrangementer i tilknytning til museet og ved at yde økonomisk støtte til museet.

Foreningen arrangerer 5-7 foredrag og 1-2 udflugter pr. sæson. Deltagelse i foreningens foredrag er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler koster 50 kr.

Program for sæsonens aktiviteter udgives i samarbejde med Varde Museumsforening. Programmet udkommer hvert år i august.

Aktuelt program

Kan downloades her.

Alle arrangementer listes desuden under aktiviteter.

Medlemsfordele

 • Gratis adgang til alle udstillingssteder under Vardemuseerne, dog ikke Tirpitz
 • Rabat på entré til Tirpitz
 • 10% rabat på køb i alle museumsbutikkerne ved forevisning af medlemskortet
 • Museets årbog opdatering
 • Museumsforeningens Årsskrift
 • Arrangementer og foredrag
 • Medlemmer af Varde og Ølgod Museumsforeninger har gratis adgang til hinandens arrangementer
 • Støt museets arbejde

 

Kontingent

175 kr. – Enkeltpersoner
250 kr. – Husstand
500 kr. – Firma

Indmeldelse

Kontakt foreningens kasserer Kurt Theilgård
eller Vardemuseernes administration

Bestyrelse 2022/2023

Formand: Sonja Solvej Pedersen, tlf.: 52 38 40 93
Næstformand: Henning Storm, tlf.: 40 60 36 01
Kasserer: Kurt Theilgård, tlf.: 26 24 87 09
Bladudvalget: Anne Marie Jensen, tlf.: 51 23 62 63
Ad.hoc: Lisbet Johannessen, 29 45 96 10
Suppleant: Leif Møller Kristensen
Suppleant: Heidi Facius Lauritsen
Repræsentant for Lokalarkiverne: Svend V. Svendsen, 21 79 63 98
Repræsentant for Varde Museumsforening: Knud F. Nielsen, 51 51 40 50
Repræsentant for Vardemuseerne: John V. Jensen, 23 35 36 99

Vedtægter

Du kan læse vedtægterne for Ølgod Museumsforening her
Vedtaget på generalforsamlingen 2017

Nymindegab Museumsforening

Nymindegab Museumsforening er knyttet til Nymindegab Museum og er en aktiv støtte for, at dette unge museum kan udvikle sig i en god retning.

Foreningens formål er at støtte Nymindegab Museums arbejde, samt at styrke interessen for egnens lokalhistorie.

Medlemsfordele

Gratis adgang til Nymindegab Museum, aktiviteter og arrangementer. 10% rabat på køb i museumsbutikken på Nymindegab Museum ved forevisning af medlemskortet. Museets årbog opdatering kan gratis afhentes på Nymindegab Museum, når man afhenter sit medlemskort. Bogen bliver ikke sendt.

Kontingent

130 kr. – Enkeltpersoner
180 kr. – Husstand
350 kr. – Firma

Indmeldelse

Personlig henvendelse på Nymindegab Museum
eller kontakt foreningens kasserer Ole Gammelgaard Nielsen

Bestyrelse 2018

Formand: Anette Mandahl-Barth, tlf.: 23 80 97 90
Næstformand: Lars Christensen, tlf.: 60 93 26 54
Kasserer: Ole Gammelgaard Nielsen, tlf.: 40 27 49 79
Sekretær: Karsten Lillebæk Jepsen, tlf.: 26 18 17 56
Medlem: Søren Rask Jessen, tlf.: 23 86 68 59
Medlem: Jytte Sørensen, tlf.: 75 28 95 70
Suppleant: Marianne Elmgren
Suppleant: Kurt Koch
Repræsentant for Vardemuseerne: Tine Lorange, tlf.: 22 95 60 20

Referat fra generalforsamling 21. marts 2022

Vedtægter

Du kan læse vedtægterne for Nymindegab Museumsforening her
Vedtaget på generalforsamlingen 2018.

Artillerimuseets støtteforening

Artillerimuseumsforeningen yder støtte til Artillerimuseet og leverer både arbejdskraft, viden og økonomiske bidrag, når udstillingerne skal forbedres.