Artilleri - de store kanoner

Udstilling

De store kanoner

Oplev artilleriets og dermed også kanonernes historie. Udstillingen rummer kanoner tilbage fra middelalderen (Anholt-kanonen) over de smukke gamle bronzekanoner fra enevældens tid og til fæstningskanoner fra Københavns befæstning.

Artilleri er det svære skyts. I Europa går brugen af kanoner tilbage til middelalderen og har været brugt på fæstninger og på skibe. I moderne tid har artilleriet, altså de største kanoner, typisk været støtte til frontlinjen i krigssituationer.

Her i salen kan du se eksempler på kanonens udvikling fra middelalderens blider (katapult) over ”Anholtkanonen” (tidlig baglader) fra 1500-tallet og 1700-tallets bronzekanoner frem mod stålkanoner fra krigen i 1864 (forladere).

Læs også mere om artilleriets historie på den Danske Artilleriregiments hjemmeside