Aktiviteter

februar 2023

mandag den 6. februar 2023 - 19:30-21:00

Foredrag

mandag den 27. februar 2023 - 19:30-21:00

Foredrag
Varde Museumsforening

marts 2023

mandag den 20. marts 2023 - 19:30-21:00

Foredrag

onsdag den 29. marts 2023 - 19:30-21:00

Generalforsamling i Ølgod Museumsforening

april 2023

mandag den 17. april 2023 - 19:30-21:00

Foredrag

maj 2023

mandag den 22. maj 2023 - 19:30-21:00

Foredrag

juni 2023

mandag den 12. juni 2023 - 19:00-21:00

Foredrag