24. marts 2020

Velkommen i Tirpitz

”Når du ikke kan komme til os, så kommer vi til dig". Vidste du, at vi dyrker værtskabet? Her får du en lille smagsprøve på, hvordan vi helt konkret arbejder med værtskabet i Tirpitz.

Vardemuseerne har valgt at flytte opfattelsen af kustodens traditionelle arbejdsopgaver til et højere niveau, som supplement til den nytænkning, der finder sted både inden for arkitektur, udstillingsdesign og formidlingsgreb i organisationen. Kustoderne er blevet værter, og en aktiv medspiller i gæsternes helhedsoplevelser i vore museer.

Herunder er der en lille smagsprøve på, hvordan vi helt konkret arbejder med værtskabet i Tirpitz, som er epicenter for undervisning og afprøvning af forskellige oplevelsesmæssige tiltag for hele organisationen, når det drejer sig om relationsfremmende arbejde
Vi ønsker at interagere med vore gæster, så oplevelsen lagres i deres bevidsthed som noget helt særligt og anbefalelsesværdigt.

”Velkommen i Tirpitz!”
-værtskab i det daglige

Sjældent smukt og betagende, ligger Tirpitz skjult i klitlandskabet. Her modtager det stolt sine gæster med endeløse spejlinger af himlen som velkomstkomité.

Forklædt som klit og som bunkerens nyskabte modsætning, sætter Tirpitz spor i gæsternes bevidsthed, som

dybe fodtrin i klitternes flyvske sand. Stedet stiller ubevidst krav til gæsternes sanser om at være åbne og modtagelige overfor, hvad besøget vil give af oplevelser.

“Gæsterne mødes med endeløse spejlinger af himlen som velkomstkomité”

 

Sådan indledes artiklen om værtskab og de bløde kompetencer – oplevelsernes umami. I artiklen kan du blandt andet læse om, hvordan og hvorfor værtskab kan understøtte alle sansepåvirkningerne hos gæsterne i Tirpitz. De bløde kompetencer- soft skills- bruges også til at opbygge relationer til vores gæster, og hvor solen i Dirch Passers vise, stråler oven over alting, så stråler empati over alle kompetencerne hos os, og får alt til at blomstre i det nøjsomme klitlandskab.

Vi bestræber os dagligt på at zoome ind på vores gæster, uanset hvilken baggrund og motivation de har for besøget hos os. Resultaterne af dette arbejde bliver synlige for os i både gæstebøger og i besvarelserne fra vores forskellige brugerundersøgelser.

Allerbedst er det dog at se og høre gæsternes direkte reaktioner på deres oplevelse hos os. Det oplever vi både når de er i museet, men også når de er på vej ud ad døren, og gerne vil dele deres meninger om besøget hos os. Her får vi lejlighed til at runde deres besøg af på samme måde, som vi tog imod dem – med fokus på hver enkelt.

 

I Tirpitz har vi fokus på hver enkelt besøgende.

 

Hvis du synes, at emnet lyder spændende, kan hele artiklen læses i den nyeste udgave af Årbogen for Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum, som netop er blevet sat til salg på vores webshop. I artiklen fortæller jeg også om data fra brugerundersøgelser, gæstebøger, utilfredse gæster og om, at det er ok at sige til sine kolleger, at man lige har fået ros af en gæst – nogle gange også for bare at være tro mod sin personlighed i gæstemødet.

“Forklædt som klit og som bunkerens nyskabte modsætning, sætter Tirpitz spor i gæsternes bevidsthed..”