At vinde freden

23. marts 2020

Med epidemi i hælene

"Når du ikke kan komme til os, så kommer vi til dig". Følg med her på bloggen, hvor vi vil komme med forslag til, hvad både børn og voksne kan bruge tiden på i disse dage - hjemme eller ude i naturen. Dette undervisningsmateriale omhandler sygdom og levevilkår hos tyske flygtninge i Oksbøl 1945-49.

Når nu vi ikke kan få besøg af skoleklasser og deres lærere, må vi jo komme til dem.

Vi har lavet et undervisningsmateriale som tager udgangspunkt i et kilde materiale omhandlende de tyske flygtninge i Danmark mellem 1945-1949 og smitsomme sygdomme. Særligt i tider som disse, med spredning af smitsomme sygdomme, kan vi med fordel se tilbage på hvordan man tidligere har ageret. Flygtninge i store lejre med sanitære udfordringer var den gang såvel som i dag en kilde til bekymring i forhold til epidemiske sygdomme.

Materialet er designet til brug i folkeskolens overbygning eller på ungdomsuddannelserne, og kan bruges direkte i fjernundervisningen.

Hent det lige her.

Luftfoto af flygtningelejrens hospital, ca. 1946.

Udsigt over nogle af Oksbøllejrens barakker.