26. november 2020

Vesten for grænsen

Den store forundersøgelse på Viking Link har nu ramt den østlige ende.

Herfra kan vi kigge over i Vejen Kommune, hvor arkæologerne fra Museet på Sønderskov trækker søgegrøften længere mod øst. På billedet skuer udgravningsleder Rachel Facius over på naboarkæologernes søgegrøftsspor, hvor enderne mødes.

Rachel står ved grænsen mellem ArkVest og Sønderskov og kigger på naboarkæologernes søgegrøftspor.

Nu mangler der blot et par udgravninger og få kilometer tracé. Vi kan blandt andet se frem til udgravning af en håndværksplads fra jernalderen.

Enderne mødes.

 

[Viking Link er en kommende elforbindelse mellem DK og UK. ArkVest står for de arkæologiske forundersøgelser på en 51 km lang strækning fra Blåbjerg Klitplantage til Agerbæk]