6. maj 2021

Flintdate med Valentin

Arkæologerne har haft besøg af en flintekspert, Berit Valentin Eriksen, som punkterede deres håb og drømme om et flintfund fra jægerstenalderen for rundt regnet 10.000 år siden.

Vi har tidligere præsenteret fundet i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser på Viking Link, men nu må vi skrue tiden hele 4000 år frem til den tidlige bondestenalder. Historien er dog den samme: en gruppe jægere er på gennemrejse. De slår lejr ved en sø og fremstiller pile til næste dags jagt. De bruger den forhåndenværende flint, som er af meget dårlig kvalitet. Der er sikkert blevet bandet og svovlet rundt om bålet den aften, for det har ikke været let at få den perfekte pil ud af den genstridige flint. Det har vi beviserne på i form af et par grimme tværpile og affaldet fra produktionen.

Til venstre: Fundstedet tæt ved Frøstruphave Efterskole. Til højre: Det, der lignede en 10.000 år gammel pil, men som ved nærmere eftersyn er en pil fra den tidlige del af bondestenalderen. Den har skudskade efter at have ramt et hårdt materiale, sikkert knogle.

 

Flintteknologien er ellers af ypperlig kvalitet i perioden, men den tilgængelige flint i det vestjyske har simpelthen været så dårlig, at flinthuggerne har været nødt til at bruge andre teknikker, som ikke er typiske for perioden – og det kan jo snyde selv den mest garvede flintnørd! Vi kan derfor skyde skylden på de ringe råstoffer og til dels også det mosemudder, der indtil afvaskningen gemte på værdifulde oplysninger ?

Flintaffald.

 

Vi er i hvert fald stadig meget glade for vores øjebliksbillede af et jagthvil for små 6000 år siden. Og vi er supertaknemmelige for at have fået kyndig vejledning af Berit!

Til venstre: Berit og Jens studerer materialet, mens håbet om et meget gammelt flintfund langsomt forsvinder og afløses af et lidt mindre gammelt flintfund. Til højre: Tværpile (t.v.) og en tandet skraber (t.h.). Skraberen kan man have brugt til at glatte pileskafter med.