3. oktober 2022

I stenalderbondens fodspor

Arkæologerne har gået i stenalderbondens fodspor, og fundet spor efter pløjning med art. Disse spor kan ses endnu, flere tusind år senere, og det er - næsten bogstaveligt - som at gå i oldtidsbøndernes fodspor.

Jægerstenalderen sluttede omkring 4000 f. Kr., da landbruget kom sydfra. Til landbrug hører husdyrhold og afgrøder. Man pløjede med en ard, der var en simpel plov, trukket af stud. En ard havde blot en ”tand”, der trak en fure i jorden, og kunne ikke vende tørven, som en moderne plov.
Trods at arden blot efterlader en smal fure i jorden, er sporene efter pløjning med ard relativt almindelige i arkæologiske udgravninger i Vestjylland. Undergrunden er de fleste steder af lyst sand, og selv i den smalle fure, faldt der lidt mørkere muld ned, og den farveforskel kan ses endnu, flere tusind år senere. Det er, næsten bogstaveligt, som at gå i oldtidsbøndernes fodspor.

På billedet ses de mørke furer, efterladt af arden. Det kan være meget svært at datere ardspor, da arden forblev den eneste plov i brug i flere årtusinder, frem til 1700-tallet og måske endda senere. Lige præcis det udsnit af en ager, man ser på billedet, er ældre end det stolpehul fra jernalderen, som tydeligt skærer sig gennem ardsporene.