Udgravning i Årre

31. juli 2019

Udgravning i Årre

De sidste par uger har vores arkæologer udgravet ved Lindeparken i Årre. I løbet af udgravningen er der blevet fundet adskillige huse; de ældste stammer fra bondestenalderen (ca. 4000 – 1700 F.v.t.) og de yngste fra begyndelsen af jernalderen (ca. 500-300 F.v.t).

Udgravningens placering i Årre

 

En del af husene viste sig dog at være fra den yngre del af bronzealderen (ca. 1000-500 F.v.t.). Her blev der blandt andet fundet et hus, hvor der man endnu kunne anes resterne af staldbåse i husets østlige ende. En spændende detalje ved netop dette hus er, at bronzealderen bonden på et tidspunkt har valgt at forlænge stalden. Dette kan ses ved at to sæt af de stolper som har holdt huset tag oppe, står ualmindeligt tæt sammen.

Udgravning i Årre

Udgravning i flot solskin i Årre. To af museets arkæologer står netop der, hvor stolperne i bronzealdergården stod.

 

Kun ganske få af huset vægstolper er bevaret, hvilket betyder at det er svært at sige hvorvidt udvidelsen har lignet resten af huset. Denne type udvidelser er ikke helt almindelige, dog blev der i 2011 i Sønderbøl, syd for Oksbøl, fundet er hus fra samme periode hvor stalden også var blevet forlænget. Eksempler på denne type forlængede stalde kendes også Fra Thy, Sønderjylland og det nordlige Tyskland og Holland.

Hus fra Yngre Bronzealder med bevarede staldbåse. I huset staldende (højre side) viser to sæt tætstående stolper at stalden er blevet udvidet.