16. januar 2020

Rekonstruktioner af fortiden

Når arkæologerne udgraver fragmenterede arkæologiske fund eller myriader af stolpehuller fra forhistoriske huse, er det meget rart at kunne stykke delene sammen og forestille sig, hvordan det har set ud i sin helhed.

Her har udgravningstekniker Attilio Dona aka Till givet et kyndigt bud på, hvordan husene så ud i vikingetiden på den lokalitet, vi kalder Lundtang.

Rekonstruktion af hus fra vikingetiden, som det kunne have set ud ved Lundtang. Illustration Attilio Dona

 

Blandt resterne af landsbyen fandt arkæologerne blandt andet et randskår fra et kuglekar, som du kan se rekonstrueret her. Dateringen ligger og vipper på grænsen mellem vikingetid og middelalder, hvilket passer udmærket, da der også var middelaldergårde blandt vikingetidsbebyggelsen.

Kuglepotte fra vikingetiden

 

Og for at det ikke skal være løgn, sneg der sig lidt bondestenalder med ind i billedet. Arkæolog Rachel Facius Andersen var tydeligt begejstret, da hun fra et stolpehul hev et stykke keramik op, som med det samme fortalte, at det stammer fra stenalderens enkeltgravskultur. Dengang, for rundt regnet 4500 år siden, brugte pottemagerne snore til at dekorere keramikken med. At dekorere lerkarrene med snoreornamentik var ikke kun en lokal skik i Vestjylland ved Lunde, men del af en større kultur, der bredte sig over store dele af Norden og Europa i yngre stenalder.

Lerkar med snoreornamentik fra bondestenalderen.

 

Rekonstruktionen af snorekarret er lavet på baggrund af lerbægeret fra Torsted Mølleby i Himmerland, da formen er nøjagtig den samme.

Udgravningen ved Lundtang blev foretaget i maj-juni 2020 og er en del af projektet Viking Link. Viking Link er en 52 km lang forundersøgelse i forbindelse med Energinets anlæggelse af en elforbindelse til England.