Flugt

6. december 2019

Trafikforhold og parkering ved FLUGT

Er der planlagt ekstra parkering ved FLUGT? Bliver der mon parkeringspladser nok? Hvad med trafikken ind igennem Oksbøl? Er der tænkt på busselskaber?

Vi får en del spørgsmål om vores planer med hensyn til trafikken til og fra det kommende museum og ikke mindst omkring parkeringspladser. Det er selvfølgelig et emne, vi har haft fokus på længe. Faktisk har Varde Kommune igennem 2019 på vores opfordring lavet trafiktællinger i Oksbøl i de perioder, hvor der er allerflest mennesker i byen. På den måde får vi et billede af de aktuelle trafikforhold: Hvor mange biler kører ad Kirkegade og hvor mange ad Nørregade? Kommer der flest biler ind ad Østergade eller ad Strandvejen? Og hvor mange kommer nordfra eller fra Børsmose? Oven i disse tal lægger vi de forventede – mange – gæster til FLUGT, for at få det bedst mulige billede af, hvordan trafikken bliver, når museet åbner. Og ikke mindst: Hvordan kommer det til at påvirke cyklende børn til skolen og naboerne til FLUGT?

 

Flugt

Parkeringsforholdene ved det ny museum.

 

Et stort forarbejde

Lige nu arbejder folk i Varde Kommune på at give et bud på, hvad det nye museum kommer til at betyde for trafikken i Oksbøl, og hvad det eventuelt må kræve af trafikregulering. Det er håbet, at vi kan præsentere disse overvejelser på et borgermøde i Oksbøl i januar eller februar 2020.

Indtil da kan vi vise de foreløbige planer for den helt nære trafikregulering og parkering ved FLUGT, som de ser ud lige nu. Det er vigtigt at bemærke, at de er foreløbige. Vi afventer Miljøstyrelsens kommentarer til vores planer. De er vigtige, da det er Miljøstyrelsen, der skal give dispensation for den fredskovspligt, der ligger på området.

Planerne indeholder en ny tilkørselsvej lidt længere mod vest end den nuværende indkørsel til museumsområdet. Den nye vej skal lede direkte ind til den nye parkeringsplads lige nord for museet og videre herfra mod øst til de næste parkeringspladser. Udkørsel vil ske ad den nuværende indkørsel og ad en ny udkørselsvej længere mod øst (se tegningerne).

 

Parkering ved FLUGT

T.v. ses parkeringspladser og tilkørselsforhold for museets gæster. Midterst ses parkeringspladser og tilkørselsforhold for museets ansatte. T.h. ses parkeringspladser og tilkørselsforhold for busser.

 

Parkering ved FLUGT

Grundideen er, at vi ikke ønsker én stor parkeringsplads men flere parkeringspladser integreret i plantagen. Derfor ønsker vi at kunne lede bilerne videre fra den første til de næste p-pladser uden at de skal møde en masse modkørende trafik. Vi vil nemlig også gerne bevare de smalle veje i skoven, så vi stadig har fornemmelsen af at køre i plantagen.

Da vi forventer en del besøg af skoler og busselskaber, er der naturligvis også tænkt parkeringsplads til busser ind planen. I den foreløbige plan er der plads til seks busser ad gangen. De kommer til at parkere tæt ved indgangen til vores undervisningslokaler, men de kan også sætte gæster af ved hovedindgangen.

De foreløbige planer er udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune og Naturstyrelsen. Politiet har venligt nikket til det trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige i dem. Men som sagt: Vi afventer stadig Miljøstyrelsens dispensation.

Indlæggets forfatter

Claus Kjeld Jensen

Direktør af Vardemuseerne