flygtningemuseum

11. juli 2019

FLUGT – et museum for flygtningehistorier i Oksbøl

Vardemuseerne arbejder på at etablere et internationalt museum for flygtningehistorier i Oksbøl. Museet skal ligge i Danmarks største lejr for tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig og i en af de sidste bygninger fra flygtningelejrens tid.

I udkanten af Aal plantage i Oksbøl, tæt på den tyske flygtningekirkegård, ligger en tom bygning i røde mursten. Skodderne er efterhånden flettet ind i de sidste års spindelvæv, og ruderne er gjort næsten uigennemsigtige af områdets sand og salt. Nogle kender bygningen som et gammelt vandrerhjem, andre kender det som en tidligere del af den danske militærlejr, Oksbøllejren. For Vardemuseerne er bygningen noget helt tredje, nemlig det gamle sygehus i den enorme flygtningelejr, der engang fyldte plantagen.

Det gamle lazaret i flygtningelejren

Det gamle sygehus i Oksbøllejren.

 

Flygtningelejren eksisterede i perioden 1945-49. Den var hjem for mange tusinde tyske flygtninge, der var kommet til Danmark efter en voldsom flugt fra Den Røde Hær. Med hele 36.000 flygtninge i 1945 var lejren den største af sin slags i Danmark. Sygehuset er et af de sidste fysiske spor fra den store flygtningelejr. Og det er her, at det kommende museum for flygtningehistorier, FLUGT, skal etableres.

Det er BIG!

Det verdenskendte arkitektfirma, BIG – Bjarke Ingels Group, har tegnet tilbygningen til det tidligere sygehus. Tanken er, at tilbygningen, der bliver i cortenstål, skal knytte de to længer sammen til en spændende helhed.

Den buede bygning er inspireret af lejrens historie: Udadtil vil den virke massiv og lukket, lige som flygtningelejren var for mange udenforstående. Indefra vil bygningen være lys, åben og imødekommende med en glasfacade da liv, lys og ikke mindst håb også var en stor del af historien.

Det nye flygtningemuseum set udefra. BIG rendering.

FLUGT set udefra.

 

Det nye flygtningemuseum set indefra. BIG rendering

FLUGT set indefra.

 

Flygtninge til alle tider

Museets udgangspunkt vil være de tyske flygtninge i Danmark i slutningen af Anden Verdenskrig, men der kommer også til at være fokus på flygtninge i andre perioder – ikke mindst i dag. FLUGT skal være med til at sætte ansigt på flygtninge, der ofte bliver set som én stor masse, der skaber utryghed og usikkerhed. FLUGT skal dog også belyse de udfordringer, som store grupper af flygtninge kan afføde.

FLUGT skal dermed være Danmarks modigste museum. Museet skal give indsigt i et svært emne, lægge op til refleksion og være et sikkert sted for usikre ideer. På FLUGT skal der være plads til forskellige holdninger, debat og dialog: Det er okay at være uenige, men for at vi kan blive klogere på os selv og hinanden, må vi snakke sammen. Ved at skabe et mødested og et udgangspunkt for dialog, kan FLUGT forhåbentligt være med til at gøre samfundet til et bedre sted at være. Et sted, hvor indsigt, dialog, forståelse og tolerance hersker, når det kommer til flygtninge.

Ud og se

Tanken er, at besøgende på FLUGT møder fire overordnede emner: Flugt, sikkerhed, hverdag og hjem. Emnerne er universelle og kan både rumme historier som jødernes flugt fra Danmark i 1943, de tyske flygtninge, der flygtede til Danmark i 1945 samt dagens syriske og somaliske flygtninge.

Historien om Danmarks største flygtningelejr, Oksbøllejren, skal til gengæld fortælles, der hvor historien skete. Dele af lejren er i dag smeltet sammen med Oksbøl by, men syv let genkendelige bygninger eksisterer endnu med forskellige funktioner som f.eks. SFO og private boliger. Flygtningelejrens kirkegård ligger blot et stenkast fra FLUGT. Hertil eksisterer størstedelen af det originale vej- og stinet stadig, hvilket gør, at besøgende helt bogstaveligt kan gå i de tyske flygtninges fodspor. Det er da også vores håb, at de besøgende vil bevæge sig ud og blive klogere på historien lige der, hvor den skete.

flygtningekirkegården i Oksbøl

Flygtningekirkegården i Oksbøl bliver hyppigt besøgt af danskere og tyskere, der lægger blomster ved gravene.

 

Kort over flygtningelejren

Kort over flygtningelejren. Alle stier og veje er bevarede i den nuværende plantage, og nogle få bygninger har fundet ny anvendelse.

 

Et kig ud i fremtiden

Målet og håbet er, at vi kan stikke en spade i jorden til det dansk-tyske venskabsår i 2020. Det vil både være flot og symbolsk, da historien om de tyske flygtninge er en, vi deler med Tyskland. Den kommende tid handler derfor om fundraising i Tyskland. Vi håber på et tilsvarende bidrag fra den tyske stat, som det vi har fået på den danske finanslov. Herefter går det for alvor løs med de danske fonde. Vi krydser fingre for at turister, lokale og skoler snart kan besøge FLUGT.

Vil du vide mere om flygtningelejren i perioden 1945-49, så kan du læse mere her https://danmarkshistorien.dk