Danmarks Flygtninge Museum

25. oktober 2016

Danmarks Flygtninge Museum er på vej

Danmarks Flygtninge Museum er på vej i Oksbøl. Vardemuseerne arbejder på at etablere et internationalt flygtningemuseum i Oksbøl. Museet skal ligge i Danmarks største lejr for tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig og i en af de sidste bygninger fra flygtningelejrens tid.

Danmarks Flygtninge Museum er på vej i Oksbøl. I udkanten af Aal plantage, tæt på den tyske flygtningekirkegård, ligger en tom bygning i røde mursten. Skodderne er efterhånden flettet ind i de sidste par års spindelvæv og ruderne er næsten uigennemsigtige af områdets sand og salt. Nogle kender bygningen som det gamle vandrerhjem i Oksbøl, andre kender det som en tidligere del af den danske militærlejr, Oksbøllejren. For Vardemuseerne er bygningen noget helt tredje, nemlig det gamle sygehus i den enorme flygtningelejr, der engang fyldte plantagen.

Danmarks Flygtninge Museum

De gamle røde bygninger fremstår stort set som da de husede flygtningelejrens hospital.

 

Flygtningelejren eksisterede fra 1945 til 1949. I lejren boede mange tusinde tyske flygtninge, der var kommet til Danmark efter en voldsom flugt fra den røde hær. Med hele 36.000 flygtninge i 1945 var lejren den største af sin slags i Danmark. Sygehuset er et af de sidste fysiske spor fra den store flygtningelejr – og det er her, det kommende Danmarks Flygtninge Museum skal etableres.

Danmarks Flygtninge Museum

Luftfoto af flygtningelejrens hospital, ca. 1946.

En tilbygning i cortenstål

Det er det verdenskendte arkitektfirma BIG – Bjarke Ingels Group, der har tegnet tilbygningen til det gamle sygehus. Tilbygningen i cortenstål skal knytte de to længer sammen til en spændende helhed. Her bliver der billetsalg, café og museumsbutik. Den buede bygning er inspireret af lejrens historie: Udadtil vil den virke massiv og lukket, ligesom flygtningelejren var for mange udenforstående. Indefra vil bygningen til gengæld forekomme lys, åben og imødekommende med en glasfacade fremfor en mur af stål. Lejren betød på samme vis håb og liv for mange af de tyske flygtninge.

Danmarks Flygtninge Museum

Indgangspartiet til det kommende Danmarks Flygtninge Museum skal forene de to oprindelige fløje, og vil blive udført i cortenstål. Rendering: BIG – Bjarke Ingels Group.

 

Stedet at besøge

Museets fokus vil være på de tyske flygtninge i Danmark i tiden omkring slutningen af Anden Verdenskrig. Målet er, at Danmarks Flygtninge Museum skal være stedet at besøge for netop den historie. Det skal være et landsdækkende, men også internationalt museum, hvor Tyskland bliver en markant samarbejdspartner.

Fortællingen i udstillingen vil starte i Tyskland med den voldsomme krig på østfronten i slutningen af Anden Verdenskrig. Den slutter med hjemsendelsen af de tyske flygtninge efter års ophold i Danmark. Midt imellem disse to yderpunkter vil historierne om opholdet i de mange flygtningelejre i Danmark – eller storbyerne bag pigtråd som mange af lejrene udviklede sig til – blive fortalt. Udgangspunktet vil være den største lejr i landet, nemlig flygtningelejren i Oksbøl.

Museet skal også rumme en lejlighed til overnattende forskere og et videnscenter med bibliotek og database, hvor besøgende kan lede efter tyske flygtninge i Danmark. Disse tiltag vil være med til at understrege det kommende museums position som stedet at besøge for historien om de tyske flygtninge.

Der skal også være plads til nutidens flygtninge

Historien om de tyske flygtninge er en universel historie, som vi stadig kan lære meget af. Bl.a. kan vi bruge den til bedre at forstå flygtningesituationen i dag. Den igangværende flygtningekrise er både vigtig og relevant for det kommende flygtningemuseum. Derfor vil det kommende museums særudstillingsafsnit blive brugt til historier om de sidste mange års flygtningestrømme og kriser. Særudstillingerne vil blive lavet i samarbejde med bl.a. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Vi arbejder desuden sammen med Nationalmuseet, der indsamler genstande og historier i flygtningelejre i Grækenland. Det vil betyde, at vi fx vil kunne udstille et flygtningetelt eller en redningsvest brugt i flugten over Middelhavet. De konkrete genstande og fortællinger rummer en virkelighed, som vi ellers kun ser på afstand og i fjernsynet, men som er en stor del af flygtninges liv og situation i dag.

Danmarks Flygtninge Museum

Prospect af interiør i den længe, der kommer til at indeholde museets særudstillinger. Rendering: BIG – Bjarke Ingels Group.

 

Kodeord og målgrupper

Historien om de tyske flygtninge er på ingen måde nem at fortælle. Men den vil være med til at skabe refleksion og forståelse for det at være flygtning dengang og nu. Danmarks Flygtninge Museums målgrupper vil være danske og tyske voksne og turister med store børn. Derudover bliver museet besøgsmål for danske og internationale skoler og lejrskoler. Museet vil ikke være målrettet mindre børn grundet den svære historie om de tyske flygtninge. Det skal dog være muligt for børnefamilier at besøge museet og derfor er det planen at etablere et børnespor. På den måde vil børn og voksne få indsigt i nogle af de samme emner og historier, men på forskellig og målrettet vis. Det vil forhåbentligt også give anledning til gode samtaler både under og efter besøget.

Danmarks Flygtninge Museum

Skoleforløb for en 8. klasse i Varde Kommune, der er flygtninge for en dag.

 

Ud og se

Historien om de tyske flygtninge skal dog ikke kun opleves indendørs. Aal plantage i Oksbøl rummer stadig spor efter den store flygtningelejr, som fx fundamenter fra nedrevne bygninger og pæle fra det hegn, der omkransede flygtningelejren fra 1945 til 1949. Hertil kommer omkring otte bygninger og alle stierne og vejene, som gør, at det stadig er muligt at gå i de tyske flygtninges fodspor.

Flygtningelejren

Kort over flygtningelejren. Alle stier og veje er bevarede i den nuværende plantage, og nogle få bygninger har fundet ny anvendelse.

 

Download kort med rute og information her.

Midt i plantagen ligger desuden en bakke med resterne af en bunker på toppen. I flygtningelejrens tid stod der et brandtårn oven på bunkeren. Vores drøm er, at der med tiden kommer til at stå et udsigtstårn. Det bliver dog ikke et hvilket som helst tårn.

Det er jo BIG!

Det tyve meter høje tårn er lige som tilbygningen tegnet af BIG og skal udføres i samme form og materiale som tilbygningen. Udfordringen er dog, at tårnet skal ligge midt i den store plantage, hvor der ikke er adgang til elektricitet, selvom Aal plantage nok er Danmarks bedst kloakerede plantage. Den nød har BIG knækket ved at lave et handicapvenligt tårn uden elevator. Konstruktionen er oven i købet bjergtagende smuk og fascinerende med buer, der bugter sig omkring en central trappe. Buerne udgør en rampe på 400 meter, som gør det muligt besøgende i kørestol eller med barnevogn at komme op i højde med trækronerne. Fra toppen af tårnet vil man kunne se ud over plantagen og dermed den tidligere tyske flygtningelejr. Det må siges at være stort på alle måder.

Danmarks Flygtninge Museum

Det imponerende tårn skal ligesom museet bygges i cortenstål, og kommer til at bestå af en rampe på 400 meter, der snor sig om trappen i midten. Rendering: BIG – Bjarke Ingels Group.

 

Hvad fremtiden må bringe

Målet og håbet er, at dørene til Danmarks Flygtninge Museum åbner i 2020. Den kommende tid handler om fundraising i Tyskland og Danmark. Forhåbentligt og inden alt for længe vil det første spadestik blive taget – hvis fondene altså vil os det godt. Vi krydser fingre i Varde!