Naturpark Vesterhavet

26. juni 2017

Naturpark Vesterhavet – nationalparkens lillesøster

Naturpark Vesterhavet blev indviet i foråret 2015. Begrebet naturpark har gennem tiden været brugt i flere sammenhænge, men fra 2013 lancerede Friluftsrådet en egentlig mærkningsordning for Danmarks Naturparker.

Naturparker defineres her som et større sammenhængende natur- og kulturlandskab af regional betydning. Varde Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen, Forsvaret, NaturKulturVarde og en række interessenter deltaget i Friluftsrådets pilotprojekt med Naturpark Vesterhavet. Målet var at blive en af de første certificerede naturparker i landet. Certificeringen skulle medvirke til at forbedre naturen, de rekreative muligheder og formidlingen af områdets natur- og kulturhistoriske værdier.

Naturen

Naturpark Vesterhavet dækker det vidtstrakte område fra Nymindegab i nord til Blåvandshuk i syd. Mod syd grænser naturparken op til Nationalpark Vadehavet. Midt i naturparken findes den store genskabte Filsø, og landskabet desuden er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og søer – og naturligvis Vesterhavet.

Naturpark Vesterhavet