Blåvandshuk

26. juni 2017

Blåvandshuk – Danmarks vestligste punkt

Blåvandshuk er Danmarks vestligste punkt. Herfra kan man fra det markante fyrtårn skue ud over bølgerne, der brydes over Horns Rev. Revet strækker sig 40 km ud i Nordsøen og har mange skibsforlis på samvittigheden. Revet virker som en stor bølgebryder.

Syd for revet har aflejringer af sand over tid skabt revler, øer og det lagunelandskab, vi kalder Vadehavet. Blåvandshuk er omgivet af hav, store klitlandskaber og plantager. Naturen føles tæt på.

Trækfuglenes rasteplads

Kystlinjens udformning gør, at trækfugle i stort tal koncentreres omkring Blåvand, når de om efteråret flyver sydpå ned gennem Vestjylland. I over 50 år har Dansk Ornitologisk Forening registreret fugletrækket ved Blåvand. Foreningens fuglestation findes i tilknytning til Blåvand Naturcenter i umiddelbar nærhed af fyret. Blåvand Naturcenter er NaturKulturVardes formidlingsbase i Blåvand.