Karlsgårde Sø

29. marts 2017

Karlsgårde Sø – energi til folket!

Søen ved Karlsgårdeværket er et yndet besøgsmål, hvad enten man vil sejle eller vandre. Karlsgårde Sø var indtil genskabelsen af den enorme Filsø den største sø i Sydvestjylland.

Søens vand dækker 80 ha og er resultatet af opdæmningen og opførelsen af vandkraftværket Karlsgårdeværket, der blev etableret i 1920’erne. Etableringen af værket var et vigtigt skridt for et stadigt mere energiforbrugende samfund. Et vekselstrøms-kraftværk som Karlsgårdeværket kunne fordele strømmen over større afstande end de hidtil traditionelle jævnstrømsværker. I perioden mellem Anden Verdenskrig og 2010 fik søen, udover tilløbet fra Holme Å, tilført vand fra Ansager Kanal. Denne er i dag nedlagt som en følge af naturgenopretningen af Varde Å. Søen og kraftværket er samlet set et værdifuldt kulturmiljø.

Karlsgårde

Karlsgårdeværket.

 

Naturen ved Karlsgårde Sø

Selve søen og omgivelserne indeholder, på trods af sin menneskeskabte historie, en spændende natur. Fx ses isfugl, halemejse, sangsvaner og flere forskellige vandfugle i søen eller det omgivende krat og bevoksninger.

Karlsgårde Sø

Man ser ofte isfuglen ved Karlsgårde Sø.