Droneprojekt

20. december 2018

Danmarkshistoriens største droneprojekt er fra Vestjylland

Hvert år udpeger Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet de 10 vigtigste arkæologiske fund fra året, der er gået. I år kan man igen finde ArkVest (Arkæologi Vestjylland), der er den arkæologiske enhed under Ringkøbing-Skjern Museum og Vardemuseerne på listen. For med 5000 års vestjysk historie samlet på ét stort højopløseligt foto er ArkVests droneprojekt et af de 10 vigtigste arkæologiske fund i 2018!

Udpegningen er altså ikke sket på baggrund af opsigtsvækkende guldfund, men som en anerkendelse af ArkVests brug af ny teknologi, når store udgravninger skal gennemføres hurtigt, præcist og effektivt. I modsætning til funklende guldfund består arkæologernes fund i Nørby på Holmsland af detaljerede spor af bygninger, grave, brønde og meget andet, opstået som følge af menneskers liv her gennem 5.000 år – fra bondestenalder og frem til vikingetiden. I alt er en 2,5 ha stor flade blevet foreviget af ArkVests to dronepiloter.

5000 års historie samlet på ét foto
Et utal af enkeltbilleder er på en computer blevet sammensat til ét samlet foto af hele området ved Nørby. Samtidig er billederne blevet brugt til at lave en 3D-model af jordoverfladen på stedet. Herefter er alle spor på fotoet blevet tegnet op på computeren og derefter med et print i hånden blevet undersøgt nærmere på de enkelte udgravningsområder. At opmåle og dokumentere arkæologisk udelukkende ved hjælp af droner er ikke tidligere blevet anvendt her i landet i så stort et omfang! Den helt store fordel er, at arkæologernes registrering af spor fra fortiden kan foregå hurtigere og langt mere præcist end med traditionelle opmålingsmetoder nede på landjorden.

 

Nørby

Et utal af enkeltbilleder er blevet sammensat til en 3D-model af jordoverfladen på stedet.

 

ArkVest er Top 10 – igen!
”Vi er lidt beærede over igen at være kommet i fint selskab, ikke mindst da vi også sidste år kom med på listen med vores udgravning ved jernalderfæstningen i Lyngsmose.” Udtaler lederen af udgravningsarbejdet, museumsinspektør Torben Egeberg på bedste underspillede vestjysk manér. “I år satte vi os for, at vi ville skabe Danmarks hidtil største dronefoto af en arkæologisk udgravning. Det lykkedes ved en stor fælles indsats på trods af, at frost, sommervarme og sandflugt var hårde modstandere.” siger Torben Egeberg. Undersøgelserne ved Nørby er udført for Energinet.dk, som opfører en ny, stor transformatorstation på stedet.

For yderligere information kontakt:
Arkæolog og museumsinspektør Torben Egeberg, tlf. 97 36 23 43 / 23 41 10 42. Email: te@arkvest.dk
Kommunikationsmedarb. Iben Granum Møller, tlf. 97 36 23 43 / 61 71 61 24. Email: igm@levendehistorie.dk