25. marts 2020

Svar på kunstquiz

”Når du ikke kan komme til os, så kommer vi til dig". Hermed kommer svaret på sidste uges kunstquiz, fredag d. 20 marts.

Kunstneren bag maleriet, der skulle gættes i sidste uge, var Laurits Tuxen.

Titlen, og dermed motivet, er: Trankogning ved Nymindegab. Der er ikke angivet noget årstal, men sandsynligvis er det malet i 1879 eller ’80. Laurits Tuxen, 1853-1927, var både pioneren, dvs. den første maler, der kom til Nymindegab, og han var samtidig den mest kendte. Han besøgte Nymindegab første gang i juni 1879 og skrev henrevet til sine forældre:

”Stedet har overtruffet mine Forventninger, og Mage til Liv, som her var i de første Dage, har jeg aldrig set”.

Maleriet “Trankogning ved Nymindegab” fra sidste uges kunstquiz.

 

Tuxen blev fascineret naturen og lokalbefolkningen, fiskerne, af deres liv og arbejde. Han nød at kunne svælge i ”friluft, solskin, støv og røg”, som han udtrykte det. Fiskeriet og ikke mindst esepigerne under ledelse af den gamle ”sigøjneranførerske” var blandt de motiver, der fangede Tuxen. I et brev til sine forældre, 25. juni 1879, skriver han:

Grupperingen var fuldkommen; midt i ragede den gamle mørkklædte Kone op, som en Zigeuneranførerske; i Forgrunden, oplyst af Ilden, sad en ung Pige og var falden hen i Tanker, medens en anden med en smuk Stemme sang til Harmonikaen og Sømandens Brud, som gaar alene paa Stranden og venter. Det var Virkeligheden med megen Poesi, alting her er naturligt og uberørt.

Esepigernes arbejde bestod i at hjælpe fiskerne; dvs. sætte madding på krogene, ordne fiskeliner og reparere garn. Sidst på sæsonen kogte esepigerne tran af de fiskelevere, der var indsamlet i løbet af forårsmånederne, og de tjente derved lidt ekstra.

Laurits Tuxen, selvportræt.