6. maj 2020

Svar på sidste uges kunstquiz

Mon du gættede rigtigt? Her får du svaret på sidste uges kunstquiz, og på hvem kunstneren bag maleriet "Forfædrenes synder" er.

Den kunstner, der har malet vores billede ’Forfædrenes synder’, er Anders Kirkegaard.

Vi beskrev ham som en maler, der kompromisløst, konsekvent og med afsæt i sit eget liv arbejder med temaer som smerte, fortvivlelse og hudløshed. Det er, som om han nærmest bogstaveligt ønsker at trænge ind under huden. En glat smuk hud ses sjældent hos de personer, han maler. For ham er det perfekte et skjulested for bedrag. Han fremhæver det sårbare og skildrer flåede mennesker med blottede sener og muskler.

Anders Kirkegaard kalder sit værk for gammeldags eksistentialistisk kunst og udtrykker det sådan: Det handler om mit liv. Mit liv og mine billeder hænger tæt sammen. For mange andre er billedkunst noget, der primært handler om æstetik. Men hvis der ikke er et indhold, så bliver kunsten til et kortvarigt tidsfordriv. Og jeg gider ikke kortvarigt tidsfordriv.

’Familiekrønike. Sammen – Hver for sig

1981-1987

Anders Kirkegaards har fortalt om baggrunden for billedet:

Vi var simpelthen godt på vej mod at forvandles til en eksemplarisk familie i opløsning, internt, økonomisk, socialt. Meget voldsomme konfrontationer, desværre også fysisk voldelige, hørte til ’dagens orden’ – desperation, had, tyranni, angst og idioti var blevet ’normalen’.

Familiekrønike. Sammen – hver for sig 1981-87

’Jedermann – i skikkelse af mig selv’

1996

Billedet og også den mærkelige titel udtrykker, at kunstnerollen indebærer selvudlevering. Anders Kirkegaard bruger sig selv, sine egne træk og sit arbejde som udgangspunkt for en fortolkning af fællesmenneskelige tilstande.

Til venstre: Jedermann – i skikkelse af mig selv, 1996. Til højre: Anders Kirkegaard.

 

Anders Kirkegaard var censor ved Kunstnernes Sommerudstilling, KS, i Tistrup i 1985. Det var, inden Janusbygningen blev opført. Det skete først i år 2000, men lige siden begyndelsen af ’70’erne har der været et aktivt kunstliv med bl.a. KS i Tistrup.

Som nævnt i sidste uges tekst var Anders Kirkegaard også i Tistrup i 2010, hvor han udstillede her i JANUS.

Udstillingen i JANUS