Kunstnernes Sommerudstilling

Kunstnernes Sommerudstilling, forkortet KS, er en censureret udstilling af billedkunst. KS har været afholdt siden 1973, og udstillingen er blandt de 4 ældste censurerede udstillinger i Danmark. Den er pointgivende til BKF og har givet debut til mange markante og anerkendte kunstnere.

Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup er en institution. Denne årlige censurerede udstilling er blevet synonym med den lille stationsby. Udstillingen har siden starten været en selvstændig kunstnerstyret begivenhed, der siden Janus – Vestjyllands Kunstmuseum i år 2000 fik sin egen bygning, har været afholdt i dette regi. Udstillingen kan i dag betragtes som et kulturelt fyrtårn i Vestjylland og Varde Kommune, og den formår at tiltrække kunstnere fra hele Skandinavien, Tyskland og England.

De skiftende censorer, der vælges af medlemmerne af Kunstnernes Sommerudstilling, er alle anerkendte kunstnere, der gennem kritisk censur sikrer, at de udstillede værker har høj kvalitet. Censorerne forestår også efter censurrunderne kurateringen af udstillingen, der fylder hele Janusbygningens udstillingsareal (550 m2) i de to måneder, udstillingen varer. I løbet af udstillingsperioden er der forskellige arrangementer med blandt andet Artists Talk og Censor Talk, hvor kunstnere og censorer formidler kunstværkerne, ligesom der arrangeres foredrag og rundvisninger.

Alle kan tilmelde værker til KS, uanset alder, bopæl og nationalitet. Enkeltpersoner såvel som grupper kan indsende værker. Ansøgning til KS foregår via online tilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 15. maj. 2024

Udstillingsperiode 2024 starter med fernisering d. 15. juni.

 

Ansøgning

Betingelser i Kunstnernes Sommerudstilling 2024

Alle værker bliver digitalt censureret i 1. og 2. runde. Samtlige værker skal uploades via online tilmelding. Der er mulighed for at fremsende materialeprøver som appendix til første og anden censurering (materialeprøverne skal være mærket med bookingnummer og værknummer). Herefter indkaldes værker, der er gået igennem runde 1 og 2 til fysisk censurering i JANUS. Her vil de fysisk blive censureret i 3. runde – det er indsenderes ansvar, at værker, der er gået igennem de første to runder, kan være fysisk fremme i JANUS ved tredje censurering.

Hvem kan tilmelde sig

Alle kan tilmelde værker uanset alder, bopæl og nationalitet. Enkeltpersoner såvel som grupper kan indsende værker.

Kategorier

Kunstnernes Sommerudstilling censurerer ikke længere i kategorier. KS modtager alle typer værker.

Antal værker

En tilmelding koster 500 kr. og giver ret til 6 værker

Tilmelding

Tilmelding foregår via online tilmelding. Tilmelding skal være registreret senest den 15. maj 2024. Via online tilmelding indtastes oplysninger som navn, adresse og e-mailadresse mm., ligesom du vejledes til betaling. Efterfølgende indtastes, ligeledes i systemet, oplysninger om de enkelte værker, og fotos heraf uploades. Har man brug for hjælp, kan man kontakte en af JANUS frivillige på telefonnummer 30316002 og 60395077 i tidsrummet 13-16

Online tilmelding

Ansøg 15. marts – 15. maj 2024.

Se guide til tilmelding her:

Vi anbefaler, at du læser nedenstående, inden du starter på tilmelding:

OBS  OBS du skal først betale efter, at du har indtastet oplysninger om værkerne

  • værker sendes digitalt (du oplyser selv dine værker og betaling).

Start med at oplyse alt om dine værker, og gå herefter  til betaling

Der kan betales på følgende måde: Dankort, Mastercard eller via bankoverførsel

Når du har afsluttet betalingsoplysninger, afslutter du med godkend, og du får en kvittering på, at du har ansøgt til Kunstnernes Sommerudstilling 2024.

Klik her for at gå til online tilmelding

Tekniske betingelser

Billeder

Dine kunstværker skal dokumenteres med fotos, der skal uploades via online tilmelding. For hvert anmeldt værk, kan du uploade op til fire fotos.
Video, animation, lyd og andre værker, der ikke kan dokumenteres med fotos, kan (efter forudgående aftale med JANUS personale) gemmes på en usb-stik med tydelig angivelse af journalnummer og værknummer. Billedstørrelse kan være op til 24 MB

Alle værker skal anmeldes via online tilmelding – også video- og lydværker – og det er indsenderes ansvar, at oplysningerne i online tilmelding stemmer overens med værkerne. Vurder, hvorvidt en ramme om værket er med til at beskrive værket, eller om rammen blot er tilbehør. Ofte synes censorerne, at en ramme ødelægger værket, så det kan i mange tilfælde være bedre at undgå indramning. Vær omhyggeligt med beskæring af billederne således, at alt unødig ”visuel støj” på fotoet skæres væk. Der bør ikke være mennesker, møbler dyr mm. på fotoet. Det kan være en fordel at tage 1-2 fotos af hele værket og 1-2 detailfotos.

Vær opmærksom på, at censurkomitéen alene har denne dokumentation at vurdere dine værker ud fra, og at materialet derfor skal være i en kvalitet, der ikke efterlader nogen tvivl om værkets karakter!

Tekniske krav

Billedfiler
Format: jpeg, jpg
Størrelse: max 24 MB pr. billedfil
Farve: RGB (til skærmvisning, modsat SMYK, der er til print)
Navngivning af filer: Filerne skal navngives med værknummer og værktitel.

Eksempel på navngivning af foto:
værknr. #2, med titlen ”Cosmos” navngives: #2_ cosmos

Filerne må ikke døbes med kunstnernes navn. Brug ikke mellemrum, benyt i stedet _ (underscore)

Videofiler
Format: mpeg4, avi, wmv, mov
Video skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 3 minutter og 42 sekunder skrives 3.42.
Video længere end 5 min skal ledsages af en trailer på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af videofil: Videofilen navngives med journal- og værknummer og evt. værktitel.
Eksempel videoværk:
Journalnr. 7985823, værknr. #4, med titlen ”Ged i marken” navngives: 7985823_ #4_ Ged_i_marken

Lydfiler
Format: aac, wma, mp3
Lyd skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller iTunes.
Varighed: Angiv ved tilmelding – den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35.
Lydværk længere end 5 min skal ledsages af en lydprøve på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af lydfil: Lydfilen navngives med journal- og værknummer og evt. værktitel.
Eksempel lydværk:
Journalnr. 7791375, værknr. #4, lydværk, med titlen ”En rejse” navngives: 7791375_#4_lyd_En rejse.

Hvad bruges billedmaterialet til? 
Det indsendte materiale vises ikke til andre end censurkomitéen under censureringen.
Alle uploadede fotos slettes efter censur og udstilling.
KS forbeholder sig dog ret til at bruge fotos af antagne værker i formidlingsøjemed.

Spørgsmål rettes til
Museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist
jnb@vardemuseerne.dk
Telefon: 23253137

Handelsbetingelser

Kaldenavn: JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum
Juridiske navn: Janusbygningen/Janusforeningen
CVR-nummer: 11638775
Adresse: Lærkevej 25, 6862 Tistrup
Telefonnummer: 75299825
e-mail adresse: janusbygningen@vardemuseerne.dk
Web-adresse: www.janusbygningen.dk

Bestilling/tilmelding:
Tilmelding skal ske via tilmeldingsskema på vores hjemmeside, hvor bliver du bedt om at registrere dig med email-adresse, navn, adresse og telefonnummer. Det er informationer, der alene benyttes til kommunikation i forbindelse med ansøgning og udstilling

Betaling
Ansøgningsgebyret på 500 DKK betales online som sidste trin i ansøgningsprocessen, efter at du har skrevet alle oplysninger om dine værker.

Betalingen trækkes straks efter din godkendelse. (Se fortrydelsesret / Refundering)
Herefter vil du modtage en bekræftelse på din e-mail.

Betalingsmuligheder
Der kan betales på følgende måde: Dankort, Mastercard eller via bankoverførsel

Kvittering
sendes pr. e-mail umiddelbart efter at betaling er gennemført. Den indeholder journalnummer samt adgangskode, der kan benyttes til at logge ind, så du kan se din tilmelding.

Moms
Der er beregnet 25% moms på varerne til alle kunder.
Fortrydelsesret / Refundering:
Fortrydelse skal ske inden 24 timer. Hvis du sletter din tilmelding inden 24 timer, refunderes betalingen automatisk til det brugte betalingskort.
Sker fortrydelse inden 24 timer refunderes 100% af beløbet. Afbud senere end 24 timer eller ved udeblivelse, medfører en opkrævning på 100% af beløbet.

Cookies
På JANUS hjemmeside anvendes cookies.

Kontakt
JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum, Lærkevej 23, 6862 Tistrup. Kontakt os på telefon 75299825 mellem kl. 13-16 på, eller send en mail til mail@janusbygningen.dk

Forsikring

Du skal selv forsikre dine værker. KS påtager sig intet ansvar for brandskader, beskadigelser på eller evt. bortkomst af de indsendte værker. KS påtager heller ikke ansvar for skader på værker, der er sket pga. fejl ved emballering.

Alle fremsendte værker, der ikke afhentes personligt, vil blive returneret i den emballage, de er fremsendt i.

Censurering

Censurering

Første og anden censurering foregår digitalt den 17.-19.maj 2024. Herefter indkaldes værker, der er gået igennem runde 1 og 2 til fysisk censurering i Janus Bygningen. Her vil de fysisk blive censureret i 3. runde. Ansøgere kan forvente svar senest 22.maj. Tredje censurering foregår den 31. maj og 1. juni 2024 – det er indsenderes ansvar, at værker, der er gået igennem de første to runder, kan være fysisk fremme i Janus Bygningen til tredje censurering. Årets censorer er Ulla-Gerd Christensen, Jonas Pihl, Peter Land, Teresa Larsen og Noelia Mora Solvez.

Kunstnerne skal selv sørge for transport.

Følgende værker accepteres ikke

  • Værker, der tidligere har været udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, Nordkraftudstillingen eller DCK Fyn.
  • Våde værker og værker, hvor øsknerne rager udenfor en evt. blændramme.
  • Særligt tunge og uhåndterbare værker (over 20 kg.), som kræver særlige hjælpemidler ved flytning.
  • BEMÆRK: Værkerne må ikke være signeret på forsiden.

 

Censorer 2022

 

Udstilling af værkerne

Ophængning og udstilling

Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier. Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Censurkomitéen får under censureringen ikke oplysninger om indsendere. Censurkomitéen får således kun de oplysninger om værket, der er indtastet i online tilmelding. Meddelelse om antagelse af værker eller ej antagelse gives til kunstnerne på mail så hurtigt som muligt efter afslutning af censureringen. For hvert antaget værk betales et antagelsesgebyr på kr. 100.

Dette kan betales vi bankoverførsel til konto 7700-2208775

Disponering af udstillingen påhviler censorerne, og der kan derfor ikke stilles krav til specifik placering. Såfremt et værk kræver særligt teknisk udstyr, påhviler det kunstneren at stille dette til rådighed, hvis værket antages.

Afhentning/returnering

Antagne værket kan ikke kræves tilbage, før udstillingen er slut. Ved tilmeldingen oplyser man via online tilmelding, hvorledes man ønsker sine værker returneret.

Fernisering

PR
Udstillingen forbeholder sig ret til frit at gengive de antagne værker i katalog, på plakat, i annoncer, på web m.m., med mindre andet er aftalt skriftligt.

SalgspriserSalgsprisen indtastes i Gecko. Værker, der ikke er til salg, anføres som ”privateje”. Salget kommer til at gå direkte gennem kunstneren, så kontaktoplysninger vil fremgå af værkliste.

Afgifter til 3. mand
Det påhviler kunstner selv at afholde udgifter til 3. mand, såfremt der i forbindelse med værket vil blive pålagt evt. afgifter som f.eks. KODA

Artists talk
I 2024 er der indlagt eftermiddage med Artists talk, hvor de udstillende kunstnere fortæller om deres værker. Ved tilmelding bedes angivet, om der ønskes deltagelse i et sådant arrangement, såfremt et eller flere værker antages. Hvem, der deltager, udvælges af KS’s arbejdsudvalg og Janus Bygningens kunstneriske leder. Der kan ydes en mindre transporthjælp til deltagelse i arrangementet.

KS Medlemsskab
Kunstnere, der får værker antaget på KS, bliver automatisk medlemmer af udstillingen i tre år og har derved adgang til KS22, KS23 og KS24 med ledsager. Medlemmerne inviteres til et årligt kunstnermøde, der er udstillingens øverste myndighed og blandt andet medvirker ved valg af censorer.

Retningslinjer for ks

Retningslinjer for KS