Udstilling

Liv i ler

Er der liv i ler? Er der ler i skudsikre veste? Og har lerpotter virkelig spillet en afgørende rolle for Vestjyllands økonomi?

I udstillingen “Liv i Ler” får du svar på disse og mange andre spørgsmål. Her behandles så forskellige emner som religion, halmhuse og rumfærger; kunst, klosetter og kongeligt porcelæn; mursten og bindingsværk; dyrefigurer fra P. Ipsens Enke og gravurner fra de sidste to tusind år. Fælles for alt dette er, at det kræver ler.

Gennem årtusinder har pottemagere, keramikere, designere, kunstnere og videnskabsfolk skabt et utal af praktiske og mindre praktiske, pyntelige og diskuterbart pyntelige genstande ud af ler. Man har omgivet sig med ler som byggemateriale i boliger, som beholdere for mad og drikke og til slet og ret pynt.

Ler er et alsidigt materiale, der gennem de sidste 6000 år blevet brugt til bl.a. husbyggeri, madopbevaring og pynt.

I udstillingen er de kedelige planchetekster gemt væk, men der er masser af viden at hente i skuffer og skabe i udstillingen. Der findes også en lang række ”pilfingerskuffer”, hvor børn og nysgerrige voksne kan få lov at røre ved og prøve mange forskellige ting.

Kig i skufferne. Her er masser af viden om ler og ting man kan røre ved.

Kig i skufferne. Her er masser af viden om ler og ting man kan røre ved.

Jydepotter

Her i Vestjylland – og især på Vardeegnen – var produktionen af jydepotter en stor industri gennem århundreder. Der blev lavet og eksporteret i tusindvis af sådanne potter, udskibet fra ladepladser ved Ho Bugt. Halvdelen af befolkningen i flere sogne her havde været nødt til at flytte, hvis ikke de havde haft indtægterne fra de sorte potter. Det fortælles, at når en pige skulle giftes, spurgte sjællænderen: ”Er hun ung?”. Fynboen sagde: ”Er hun køn?” og jyden sagde: ”Har hun now’e?” Men på Varde-egnen blev der spurgt: ”Duer hun now’e i æ lier?”

Fint og fornemt. Almuebondens kaffekande i jydepottegods imiterer borgerskabets fine porcelæn.

Fint og fornemt. Almuebondens kaffekande i jydepottegods imiterer borgerskabets fine porcelæn.

 

Og det med liv i ler? I flere religioner beskrives det i skabelsesmyter, hvordan mennesket er formet af jord eller ler og gjort levende af en gud. I nogle samfund anses pottemagere som guddommelige, fordi de skaber liv ud af ler. På museet har vi mængder af ting lavet i ler. Udstillingen er bygget op omkring sådanne ting fra de sidste 6000 år – men den handler ikke kun om ler, for med udstillingen er det ønsket at lade leret genskabe liv.