Udstilling

Blåvandshuk Fyr

På Danmarks vestligste punkt – position 55 33,51 N/08 05,07 E – 18 meter over havets overflade på Horns Bjerge står Blåvandshuk Fyr.

Der er 39 meter og 170 trappetrin til toppen af fyret. Lampehøjden er 55 meter over havet. Fra toppen venter en formidabel udsigt. Mod nord og øst ses området omkring Vejers Strand og Kallesmærsk Hede. Mod sydøst ses Blåvand og Blåvand Strand med de fire muldyr, der er udført af kunstneren Bill Woodrow. Ud over havet ses Horns Rev Vindmøllepark.

Blåvandshuk Fyr kan med sine 400 watt lyse hele 23 sømil ud over havet. Selvom lampen kun er på 400 watt, sikrer prismerne i linsen, at lyset koncentreres, så effekten svarer til 180.000 stearinlys. Fyrkarakteren for Blåvandshuk Fyr er tre blink hvert 20. sekund.

Danmarks vestligste punkt.

 

Anduvningsfyr

Fyret, der er et såkaldt anduvningsfyr, blev anlagt for at sikre indsejlingen til Esbjerg havn og samtidig advare mod Horns Rev, der strækker sig ca. 40 km ud i havet i vestlig retning. Blåvandshuk Fyr er bygget i 1899 af tømrermester Kr. Skafte og anlagt på den højeste klit ved Blåvandshuk som en erstatning for et vinkelfyr, der var opført på en træbåke 12 år tidligere. Fyret lyste første gang nytårsaften år 1900.

Blåvandshuk Fyr

Bunkertårnet til venstre er en del af den tyske Atlantvold. Den rummede en søtaktisk overvågningsradar.

 

Fra 1901 til 1914 drev fyrets ansatte også en telegrafstation. Det var en gnisttelegraf, og man telegraferede ved hjælp af morsealfabetet. I 1908 kom radiotelegrafen til, og efter 1914 overtog Telegrafvæsenet driften.

Linsen drejes via 4-tons tungt urværk

Blåvandshuk Fyr er fredet, således at både installationer og den karakteristiske arkitektur er beskyttet for eftertiden. Oppe i tårnet under lyset sidder et urværk, der ved hjælp af et stort lod drejer den 4-tons tunge linse rundt.

Blåvandshuk Fyr

Fyrets trappeopgang. Der er i alt 170 trappetrin til toppen af fyret.

 

I dag er fyret automatiseret, men fungerer i øvrigt, som det har gjort gennem alle årene. Fyrmesterboligen rummer nu en udstilling om Havmølleparken på Horns Rev.

Blåvandshuk Fyr

Udsigten fra fyret ud mod Horns Rev.