Det gamle guld

VOYAGER – Fra grundskole til erhvervsvalg

VOYAGER bringer den naturvidenskabelige undervisning tættere på virkeligheden ved at gå helt tæt på det praksisnære, og målet er at få flere elever til at blive nysgerrige på naturvidenskab og SCIENCE. Ved at øge interessen for de naturvidenskabelige fagligheder, skaber projekt VOYAGER bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg indenfor SCIENCE-området.

Men VOYAGER kan meget mere end det.

Projektet arbejder i krydsfeltet imellem de naturvidenskabelige og de kulturelle fag. Med udgangspunkt i spørgsmålet; ”Hvor ved vi det fra?” udvikles en tankegang og en arbejdsmetode, som ikke skelner, men netop viser hvordan fagene arbejder sammen ude i virkeligheden.

Læs mere her.