Fællesmål - Mennesker bag pigtråd

Mennesker bag pigtråd (Fælles Mål)

Her kan du orientere dig i de kompetence-, færdigheds- og vidensmål, forløbet berører.

Historie: 
Kronologi og sammenhæng (kompetenceområde):
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger (kompetencemål
Kronologi, brud og kontinuitet (færdigheds- og vidensmål)
Det lokale, regionale og globale (færdigheds- og vidensmål)

Historiebrug (kompetenceområde):
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid (kompetencemål)
Historisk bevidsthed (færdigheds- og vidensmål)

Dansk: 
Læsning (kompetenceområde):
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst (kompetencemål)
Finde tekst (færdigheds- og vidensmål)
Afkodning (færdigheds- og vidensmål)
Tekstforståelse (færdigheds- og vidensmål)
Sammenhæng (færdigheds- og vidensmål)

Kommunikation (kompetenceområde):
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer (kompetencemål)
Dialog (færdigheds- og vidensmål)

Samfundsfag:
Sociale og kulturelle forhold (kompetenceområde):
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger (kompetencemål)
Socialisering (færdigheds- og vidensmål)
Kultur (færdigheds- og vidensmål)