Livsfare – Miner!

Livsfare – MINER – undervisningsmateriale

Dette undervisningsmateriale danner rammen om et besøg i særudstillingen i Tirpitz. Gennem arbejdet med materialet får eleverne et nyt kendskab til en vigtig del af den danske historie omkring Anden Verdenskrig på den jyske Vestkyst og frem til i dag.

Med hæftet til hver elev bliver der tilsendt en lærervejledning pr. mail, så man kan se hvordan materialet kan bruges i undervisningen. Der er også ekstra opgaver, så man har mulighed for at tilrettelægge sit helt eget forløb.

Når man har besøgt udstillingen er det oplagt at booke vores forløb ved Skalllingen, hvor eleverne kommer ud i det autentiske miljø, hvor minerydningen bl.a. fandt sted.

Pris 15 kr. incl. Moms pr. hæfte

Antal sider 16

Aldersgruppe: Udskolingen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne

Fag som kan bruges også tværfagligt i arbejdet: Historie, samfundsfag, geografi og evt. drama og billedkunst