Fællesmål et langt liv med ler

Et langt liv med ler (Fælles Mål)

Her kan du orientere dig i de kompetence-, færdigheds- og vidensmål, forløbet berører.

Historie: 
Kronologi og sammenhæng (kompetenceområde):
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv (kompetencemål)
Kronologi (færdigheds- og vidensmål)
Livsgrundlag og produktion (færdigheds- og vidensmål)
Samfund (færdigheds- og vidensmål)

Historiebrug (kompetenceområde):
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie (kompetencemål)
Historisk bevidsthed (færdigheds- og vidensmål)

Dansk:
Kommunikation (kompetenceområde):
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer (kompetencemål)
Dialog (færdigheds- og vidensmål)
Sproglig bevidsthed (færdigheds- og vidensmål)