En meget mærkelig mand

190,00 kr.

Jernforskeren Robert Thomsen
Af Henriette Lyngstrøm, 2015

 

Robert Thomsen (1928-1995) boede det meste af sit liv i Varde, hvor han som civilingeniør var produktionschef på A/S Varde Staalværk frem til dets lukning i 1984. I begyndelsen af 1960’erne kom Thomsen ved et tilfælde i kontakt med arkæologen Olfert Voss og indledte epokegørende forsøg med jernudvinding og smedning af myremalmsjern. Sideløbende udførte han metallurgiske analyser af danske jerngenstande fra jernalder og vikingetid. Thomsen var en dedikeret og passioneret forsker, som også havde mange kontakter i det europæiske jernforskningsmiljø, og hans arbejde nød stor international anerkendelse

Thomsen skrev en lang række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler samt bogen “Et meget mærkeligt metal”. Han efterlod sig et stort arkiv, som blandt andet rummer en omfattende og informativ brevveksling med førende jernforskere. Blandt de upublicerede manuskripter lå ét med titlen “Hvordan jeg blev ‘forsker’ på grund af en practical joke”. Ved at dele teksten op og bruge afsnittene som indledning til hvert af de otte kapitler i denne bog bliver historien om Thomsens forskning indrammet af hans egne ord

Bogen er skrevet af Henriette Lyngstrøm, der er lektor i arkæologi ved Københavns Universitet og har jernforskning som sit primære forskningsområde

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museet for Varde By og Omegn
119 sider, illustreret, hæftet

Kategori: