Køb bogen om Gyttegaard Plantage

I 2015 udgave cand.mag. Holger Grumme Nielsen bogen ”Gyttegaard - En københavnerplantages historie og natur” i samarbejde med Billund Museum.

Bogen fortæller historien om den gamle plantage, som i dag kendes for den smukt beliggende golfklub ved Hejnsvig. Her finder man et usædvanligt stort og flot bygningskompleks i form af Plantørgården, tegnet af selveste Hack Kampmann, og gårdens hovedbygning i form af den pompøse villa.

Selve villaen er som den eneste i kommunen fredet, og det forstår man godt, når man har kendskab til den utrolige historie, der ligger bag bygningen.

Gyttegård blev oprindelig anlagt som Siam-plantagen i 1899. En bankdirektør ved navn Heide havde købt en guldmine i Siam (i dag Thailand), der skulle finansiere driften af plantagen. En eksotisk tilføjelse til egnen – men stadig intet sammenlignet med det liv, der udfoldede sig fra 1908, da grosserer Andreas Petersen købte plantagen.

Andreas Petersen med plantøren i Grene Sande

 

Andreas Petersen hørte til det spirende borgerskab i København, der tjente en formue inden for tekstilbranchen, og samtidig var han optaget af hedens beplantning, hvilket medførte, at han i 1908 købte Gyttegård Plantage. Gyttegård var – dengang som nu – præget af de helt specielle indsandede områder, kaldet Grene Sande. Sandene betød, at store dele af plantagen ikke kunne tilplantes. I stedet blev de fredet i 1967, og senere udpeget som EU-habitatområde.

Familien Petersen lod villaen opføre i 1916 af arkitekt L. Borch, en af landets helt store arkitekter dengang. Familien levede et udpræget overklasse-liv, bl.a. blev der fremstillet særligt sølvtøj til familien, tegnet af selveste Bindesbøll, hvis værker er så berømte den dag i dag, at de er udstillet på museer og med i kulturkanonen.

Gyttegaard i 1916

 

Når man hertil lægger: damme med tamme fisk, frugttræer, fester med fornem fransk årgangsvin, en chef, der rejste med stuepige og køkkenpige, havde nypudsede 10-kroner af sølv i lommen, en datter der blev katolsk nonne, en anden datter, der var kæreste med arvingen til Fiat-fabrikkerne, malerier af Picasso og Krøyer, så er det klart, at vi har at gøre med en helt usædvanlig historie.

Andreas Petersen i dagligstuens kamin på Gyttegaard