Generationsforureningen i Kærgaard Klitplantage

Udskoling og ungdomsuddannelser.

Besøg, sammen med Vardemuseernes formidler, stedet hvor man forsøger at oprense en af danmarkshistoriens absolut værste tilfælde af forurening.

Sammen med formidleren besøger I gruberne hvor grindstedværket gennem en årrække deponerede op imod 60.000 tons kemisk affald, og går en tur på den giftige strand. Formidleren vil bl.a. fortælle om konsekvenserne for naturen, turismen og lokalbefolkningen. Undervejs vil vi komme ind på de kemiske og biologiske processer som regionen har udviklet til oprensningen, samt på de historiske faktorer og de samfundsfaglige hensyn som forårsagede den massive forurening af Kærgaard klitplantage.

Vi koordinerer med de oprensningsansvarlige, derfor kan vi forsvarligt lede jer og jeres elever rundt i området. Dog vil vi som udgangspunkt ikke anbefale forløbet til klasser under udskolingsniveau.

Forløbet ligger op til, videre arbejde med FN’s Verdens mål. Særligt: