Frivillige i JANUS

De frivillige er afgørende for det videre arbejde med JANUS Vestjyllands Kunstmuseum. Uden de mange frivillige ville Janus ikke være det, det er i dag. Bestyrelsen i Janusforeningen er taknemlig for den store indsats, som er lagt i dette arbejde. Men vi vil gerne være endnu bedre (kunne endnu mere), og vi vil gerne sikre, at vi hele tiden er i stand til at forny os og tage nye opgaver og udfordringer ind. Derfor er fokusering på frivillige en vigtigt indsatsområde. Vi kan altid bruge for flere frivillige.

Her er en oversigt over de mange opgaver, som frivillignetværket løser i dag

Butik og skranke

Vi har brug for endnu flere frivillige til at passe skranken og sælge biletter til udstillingerne og samtidig passe kunstbutikken, hvor vi fører mange spændende kunstgenstande og gave artikler.

Ophængning

Vi har et meget erfarent og velfungerende team, som står for modtagelse, ophængning og nedtagning af kunstværker, men vi vil gerne have forstærkning, så hvis du har lyst til at være ”føl” i denne gruppe.

Fernisering og andre arrangementer

Ved fernisering og særlige arrangementer har vi brug for frivillige til at bistå med vin, canapeer, kaffe, kager eller hvad der nu passer til lejligheden.

Udsendelse af brochurer og plakater

Der er brug for flere hænder til at forestå kopiering og udsendelse/fordeling af brochurer og plakater.

Pedelopgaver

Vi har rigtig gode frivillige pedelkræfter, men opgaverne er mange og meget forskelligartede, så der kunne godt være brug for et ”føl” til at bistå på dette område.

Registrering af værker

Museets samling er hastigt voksende. Alle værker er registreret men der er brug for en beskrivelse og ajourføring og digitalisering af samlingens egne værker. Det er en langsigtet opgave, som vil skulle udføres sammen med kunstnerisk leder Bjarke Regn Svendsen.

Jul i Janus

Her vil vi gerne samle et team af frivillige som tager ansvar for dette årligt tilbagevendende arrangement.

Kunstnernes Sommerudstilling

Kunstnernes sommerudstilling (KS) og ikke mindst den forudgående censurering af de mange indsendte værker kræver mange frivillige. Vi har en stærk kreds af erfarne KS-frivilllige men vil gerne være endnu flere.

Korrekturlæsning

Årsprogram, kunstmagasin m.v Der er mange steder vi har brug for en sikker korrekturlæser.

Fundraising og annoncetegning

Har du lyst og erfaring med dette område hører vi meget gerne fra dig (Annoncetegning til Kunstmagasinet har et stort potentiale).

Sociale medier

Har du lyst og erfaring med dette område  hører vi meget gerne fra dig.

AV-midler og it-udstyr

Har du lyst og erfaring med dette område  hører vi meget gerne fra dig.

Frivillige 2018