Udstilling

Peter Ejlerskov og Finn Borch

Ny udstilling i Varde Kunstforening med Peter Ejlerskov og Finn Borch.

Peter Ejlerskov

Mængder af energi bundet i en fast og sikker streg er kendetegnende i Peter Ejlerskov malerier. Han foretrækker at arbejde med de samme temaer igen og igen. Hans mål er at søge ind i kernen og formidle et mangeartet og ofte kompliceret udtryk i stadig grad af forenkling, uden at det oprindelige budskab fortaber sig, men tværtimod intensiveres og tydeliggøres.

Det ligger lige for Peter Ejlerskovs kunstnervirke at arbejde med parafraser. Og tag ikke fejl: Der er stor forskel på fraser og parafraser. De første kører i samme rille hele tiden, hvorimod parafraser hele tiden tilføjer noget nyt. Og deri lykkes Peter Ejlerskov overordentligt godt. De til tider noget tunge religiøse motiver fra renæssancen ender i et levende, lettere og nutidigt minimalistisk udtryk, der både afspejler vores tid, og som fortsat bevarer evnen til at nå ind i hjertekulen på os.

Ud over de religiøse motiver arbejder Peter Ejlerskov ofte med landskabsmotiver, hvor han gengiver naturens mangfoldighed i feltet mellem det abstrakte og sanseligt beskrivende.

 

Finn Borch

Kunstneren siger selv: “I arbejdet med mine skulpturer er jeg optaget af dynamikken mellem vores grundfortællinger om at blive til og høre til i fællesskaber og oplevelsen af ofte, at stå og kunne stå alene i vores søgen efter os selv og hinanden. Jeg er optaget af balancer og ubalancer, af stringens og løssluppenhed, af vilje og forførelse. Hvad der ofte kan synes som hinandens modsætninger – ser jeg som hinandens forudsætninger. Grundrelationen mellem os selv og vores omgivelser kan beskrives som det at give og det, at modtage. Åbenhed, mod og lyst til at eksperimentere og lege fremmer udviklingen af disse relationer – alvor, ansvarlighed og generøsitet forankrer dem og gør dem mere intense. Sådan er det i livet og sådan er det i kunsten.”

Varde Kunstforening
Besøg Varde Kunstforenings hjemmeside