vestjyske skoleordning

Udstilling

Den vestjyske skoleordning

Oplev den lille, stemningsfulde skolestue med de gamle møbler, tavler, grifler, gamle skolebøger og anskuelsestavler på væggene.

Den vestjyske Skoleordning opstod, fordi det, trods kongelig forordning, var svært for bønderne at undvære børnene i det daglige arbejde. Den vestjyske Skoleordning kom også til at gælde for den charmerende lille landsbyskole i Hodde.

Den lille skole ved kirken

Skolen blev oprettet i 1831 og var i brug helt indtil 1955. Skolen, som ligger idyllisk i kirkegårdsdiget ved Hodde kirke, står med sine skrivepulte og stråtag som et perfekt tidsbillede på de gode, gamle dage, hvor man rankede sin ryg, og hvor lærerinden hed ”frøken”.

I den lille bygning var der oprindeligt også to små værelser. I det ene boede læreren, der i de første mange år spiste hos den bonde, der kunne tilbyde kost til den laveste pris. I det andet værelse boede en kone fra fattiggården. Hun fik husly mod at gøre rent i skolen.

vestjyske skoleordning

 

Den vestjyske Skoleordning

Den første egentlige skoleordning i Danmark blev vedtaget i 1814. Det var Frederik 6’s “Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark“. I de fattige vestjyske sogne tog man i begyndelsen af 1800-tallet ikke godt imod den nye skolelov fra 1814, der foreskrev, at alle børn i by som på land skulle gå i skole. Det var nemlig sognets beboere, der skulle betale skolebygning, vedligehold, lærerløn, bøger, opvarmning m.m. Den lille skole i Hodde blev først oprettet i 1831, da man efterhånden søgte at efterleve den nye lovs bestemmelser.

Børnene kunne ikke undværes som arbejdskraft på gårdene i sommerhalvåret, og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren, når de skulle passe skolen. Bøndernes modstand mod at sende børnene i skole i den travleste tid bar frugt. Den vestjyske Skoleordning blev indført. Børnene kom nu primært til at gå i skole om vinteren og kun ganske få timer – eller slet ikke – i sommerhalvåret. Om vinteren blev de små lokaler udelukkende opvarmet via én brændeovn, så det må have været en kold omgang at gå i skole.

vestjyske skoleordning

Om vinteren fyrede man med tørv i den brændeovn, der står bagerst i skolestuen.

 

Hodde Gamle Skole repræsenterer denne specielle skoleordning. Skolen fremstår autentisk med originale pulte og kateter.