Aktivitet

Aftentur i Nymindegablejren

Sammen med præst og skolepræst ved Hjemmeværnsskolen, Thue Raakjær Jensen, går turen denne gang til Nymindegablejren, der gennem tiden har haft mange funktioner, siden det tyske ”Luftwaffe” anlagde lejren i 1941-43 som uddannelseslejr.

Efter befrielsen fungerede lejren et års tid under Røde Kors og beboedes af ca. 7-800 allierede flygtninge fra bl.a. Litauen. Senere rykkede Hjemmeværnskolen og Hærens Kampvognsværksted ind. Udover at lejren ligger utroligt smukt i naturen, gemmer den også på mange hemmeligheder fra krigens tid. Thue Raakjær Jensen viser os denne majaften rundt i lejren og giver os et indblik i dens og områdets historie.

Arr. i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.