artillerimuseum

Udstilling

Alle tiders kanoner

På Varde Artillerimuseum kan man opleve artilleriets og dermed også kanonernes historie. Artilleriets historie fortalt gennem stål og uniformer.

På Artillerimuseet kan du se kanoner fra middelalder til nutid. Gennem forskellige opstillinger med udstyr og uniformsklædte dukker kan du få en fornemmelse af artilleriet i kampsituationer.

Det danske artilleris historie

På Varde Artillerimuseum kan man opleve artilleriets og dermed også kanonernes historie. Udstillingen rummer kanoner tilbage fra middelalderen (Anholt-kanonen) over de smukke gamle bronzekanoner fra enevældens tid og fæstningskanoner fra Københavns befæstning.

Du kan få en forståelse for udviklingen i artilleriet fra de tidligste kastevåben over middelalderens kanoner og til Den kolde krigs atom-misiler. Du kan få en fornemmelse af de forskellige kanontyper, deres størrelse og rækkevidde.

Hvor der er mulighed for det, kan man kravle ind i de pansrede køretøjer og prøve soldatens kampuniformer.

Hovedvægten er lagt på ”den kolde krigs” kanoner, og en ny og flot plancheudstilling fortæller historien om det danske artilleri og Danmarks- og verdenshistorien.

Foruden selve kanonerne vises der uniformer, håndvåben og andet udstyr med relation til våbenarten.

Danske uniformer og de Mezas kontor

I museets foyer findes en udstilling med danske uniformer og udrustning fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til årtusindskiftet. Her ses bl.a. de for mange velkendte våben som garandgeværet M/50 og Jomfru Madsen. Man kan også se den omstridte 1864-general de Mezas kontor. I kontoret findes bl.a. generalens barskab og standur.

Museumsbutik med vidende værter

Museet har en mindre museumsbutik med stort udvalg i bøger og våben-kopier.

Værterne på Varde Artillerimuseum er alle tidligere artillerister, som besidder en stor viden om emnet, og de er altid beredte til at svare på spørgsmål omkring udstillingen.