Jyske vestkyst

Aktivitet

Strandinger og dødemandsbjerge ved den jyske vestkyst

Foredrag med Museumsinspektør og ph.d. Søren Byskov, Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Nordsøen har siden Middelalderen været flittigt brugt af handelsskibe, fiskeskibe og krigsskibe. Men søfolk kunne også forbande Nordsøen på grund af det ofte voldsomme vejr og risikoen for forlis og stranding. Med kuling og storm fra vest udgjorde Nordsøens østlige udkant – den jyske vestkyst – et farligt sted for sejlskibe. Utallige er de strandinger, som har fundet sted fra Vadehavet i syd til Skagen i nord. Foredraget sætter fokus på den jyske vestkyst som hjemsted for strandinger og forlis og på de talrige ”dødemandsbjerge” i vestjyske kystsogne, som helt op i 1800-tallet blev det sidste hvilested for indstrandede, ukendte søfolk. Læs om Søren Byskov her.

Der vil blive serveret kaffe og kage pris 40 kr. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.