Aktivitet

Natur- og kulturformidling i Varde Kommune

NaturKulturVarde har i det seneste årti været med til at sætte dagsordenen for naturformidling, offentlige naturture og events i kommunen.

Lasse fortæller om NKV’s formål, historien og aktiviteterne, der tager udgangspunkt ved domicilet i Gl. Skovfogedbolig. Vi slutter af med en fremvisning af faciliteterne i Sdr. Plantage, hvor vi bl.a. skal høre om planerne for det nye skovtempel og andre spændende udendørs faciliteter.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Kaffe serveres.