Aal Kirke

Aktivitet

Magten i kalkmaleriet fra Aal Kirke til Brøns Kirke

Kom til foredrag i Aal Kirke ved historiker og ph.d. Torben Svendrup. Gennem kalkmalerierne i de danske landsbykirker kan man følge, hvordan magten udvikler sig og ændrer sig indenfor kirken.

Blandt andet ud fra Aal kirke (Oksbøl) ser vi, hvordan stormanden ejede og betalte kirken i højmiddelalderen. Det er derfor stormandens verden, man ser på kirkens billeder.
Gennem kalkmalerierne ser vi den store forandring, der indtræder med indførelse af tiende og kirkeværgeinstitutionen. Det var bønder, der blev kirkeværger, og nu er det bøndernes verden, man ser i kalkmalerierne. På kirkernes vægge møder man dagens arbejde, sex, druk, magi og trolddom, latrinære scener osv. Foredraget slutter med reformationen, hvor Brøns Kirke er et fornemt eksempel på tidens malerier.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Tilmelding senest fredag den 20. maj kl. 12 på 75 22 08 77