Aal Kirke

Aktivitet

Magten i kalkmaleriet fra Aal Kirke til Brøns Kirke

Kom til foredrag i Aal Kirke ved historiker og ph.d. Torben Svendrup. Gennem kalkmalerierne i de danske landsbykirker er det muligt at følge, hvordan magten udvikler og ændrer sig indenfor kirken.

I Aal kirke (Oksbøl) ser vi fx hvordan stormanden ejede og betalte kirken i højmiddelalderen. Det er derfor stormandens verden, man ser på kirkens billeder. Gennem kalkmalerierne ser vi den store forandring, der indtræder med indførelse af tiende og kirkeværgeinstitutionen. Det var bønder, der blev kirkeværgerne og nu var det bøndernes verden, man så i kalkmalerierne. På kirkernes vægge møder man dagens arbejde, sex, druk, magi og trolddom, latrinære scener osv. Foredraget slutter med reformationen, hvor Brøns kirke er et fornemt eksempel på tidens malerier.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Læs om Aal Kirke og kalkmalerierne her