Aktivitet

Kærgård – naturpark og fortidens synder

I Kærgård Klitplantage skjuler sand, lyng og marehalm fortidens synder. Sammen med Vardemuseernes formidler oplever du dette særlige sted og hører om en af Danmarks største generationsforureninger. Vi besøger gruberne, går over de uberørte klitter og ned på den giftige strand.

Turleder: Troels Riknagel

Tilmelding nødvendig på tlf. 75220877.