Generalforsamling i Nymindegab Museumsforening

Aktivitet

Generalforsamling i Nymindegab Museumsforening

Den årlige generalforsamling i Nymindegab Museumsforening bliver afholdt på Nymindegab Museum torsdag d. 8. marts 2018.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning om museumsforeningens arbejde
 4. Museumsledelsens beretning
 5. Aflæggelse af regnskab, se regnskabet her
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Vedtægstændringer, se forslag til vedtægtsændringer her, se gældende vedtægter her
 8. Forslag fra museumsforeningens medlemmer*
 9. Valg til museumsforeningens bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

*) Eventuelle forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.

Der vil efter generalforsamlingen være foredrag ved museumsinspektør Christian Ringskou fra Ringkøbing-Skjern Museum: Den hollandske forbindelse – den holstenske forbindelse. Om økonomiske og kulturelle forbindelser mellem Vestjylland og Nordvesteuropas vækstcentre i Benelux og Nordtyskland. Med forskellige eksempler fra Nymindegab, Hvide Sande og Ringkøbing.

Senere en forfriskning og en bid brød.