Tuxen helt privat

Aktivitet

Generalforsamling i Nymindegab Museumsforening

Årets generalforsamling er udsat fra foråret. Efter generalforsamlingen er der rundvisning i særudstillingen "TUXEN - helt privat".

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om museumsforeningens arbejde
  3. Orientering fra Vardemuseerne
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forslag fra museumsforeningens medlemmer
  7. Valg til museumsforeningens bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen trakterer bestyrelsen med snitter, vin og vand.

Anne Grethe Sværke, leder af JANUS, vil vise rundt i særudstillingen “TUXEN – helt privat”, og fortælle lidt om malerierne og tankerne bag udstillingen.