Johannes Kristiansen

Aktivitet

Foredrag om Johannes Kristiansen

Foredragsholder Elly Mølgaard fra Hejnsvig fortæller om førstelærer og forfatter Johannes Kristiansen, der underviste på Forsomho Skole.

I foredraget fortæller Elly Mølgaard om Johannes Kristiansen, der var førstelærer på Forsomho Skole og forfatter. Udover lærergerningen etablerede han også et forfatterskab,
der omfattede flere bøger og noveller. I foredraget vil Elly Mølgaard læse og fortælle historier fra tre af Johannes Kristiansens bøger. Det drejer sig om: ”Pe Kræsens dreng”, ”Mues Sæjj”, og ”Ve mi ruud”. Foredragsholderen vil desuden fortælle lidt om sin egen opvækst i Hejbøl og Krusbjerg.