Filsøegnens historie

Aktivitet

Filsøegnens historie fra istid til nutid

Ved professor emeritus Bent Aaby.

Nye videnskabelige undersøgelser af jordlag under Filsø viser, at søen både har været sumpskov, hav, brakvands sø, ferskvandssø og landbrugsland. Denne udvikling omtales sammen med egnens øvrige landskabsudvikling og samspillet mellem mennesker og natur. Nu ejes Filsø af Aage V. Jensen Naturfond, og siden 2012 er der genskabt et sø-areal på 915 hektar. Vi ser den spændende naturudvikling gennem de seneste år, hvor søen blandt andet har udviklet sig til en af de botaniske mest artsrige søer i Danmark, samtidig med at en række sjældne fuglearter findes i området.  Aage V. Jensen Naturfonds aktiviteter ved Filsø og de andre ejendomme omtales. Museumsinspektør Lene B. Fransen fortæller om de arkæologiske fund, man har gjort inden man genoprettede søen.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Tilmelding tlf.: på 75220877 senest d. 24. juni. Max 40 deltagere.

Negativ corona-test eller gyldig corona-pas samt mundbind er et krav.