Aktivitet

Filsøegnens historie fra istid til nutid

Dette arrangement er desværre aflyst p.g.a. COVID-19. Der arbejdes på at ligge foredraget online - nærmere information følger.

Nye videnskabelige undersøgelser af jordlag under Filsø viser, at søen, der engang var Danmarks næststørste sø, både har været sumpskov, hav, brakvandssø, ferskvandssø og landbrugsland siden sidste istid. Denne foranderlige udvikling omtales sammen med egnens øvrige landskabsudvikling og samspillet mellem mennesker og natur. Nu ejes Filsø af Aage V. Jensen Naturfond, og siden 2012 er der genskabt et søareal på 915 hektar, hvor der før var dyrkede arealer. Vi ser på den spændende naturudvikling gennem de seneste år, hvor søen blandt andet har udviklet sig til en af de botanisk mest artsrige søer i Danmark, samtidig med at en række sjældne fuglearter nu findes i området. Aage V. Jensen Naturfonds aktiviteter ved Filsø og de andre ejendomme omtales.

Arrangeret i samarbejde med Varde og Ølgod Folkeuniversitet.

Medbring selv kaffe og kage. Tilmelding tlf.: på 75220877 senest onsdag d. 20. maj. Max 60 deltagere.