Venneforeninger

Venneforeninger

Bliv medlem af en venneforening, opnå fordele og støt museets arbejde.

Vardemuseerne er vært for fire aktive venneforeninger med i alt næsten 1300 medlemmer, hvilket er imponerende i en kommune med 50.000 indbyggere. Har du lyst til at støtte op om Vardemuseernes arbejde kan du melde dig ind i en af venneforeningerne og dermed støtte økonomisk. Som medlem af en eller flere af venneforeningerne opnår du rabat på varer i vores butikker. Medlemsskab giver også fri adgang til udvalgte museer. Se under den enkelte forening herunder, hvilke aftaler der er lavet med Vardemuseerne. Flere af venneforeningerne arrangerer ture og foredrag for medlemmerne.

Det var i høj grad på anmodning fra museumsforeningerne, at årbogen opdatering blev etableret i 2008. Indtil strukturreformen i 2007 havde museerne i Ribe Amt i fællesskab udgivet årsskriftet Mark og Montre. Men det forsvandt sammen med amtet. Medlemmer af Varde Museumsforening og Ølgod Museumsforening modtager årbogen hvert år.

Varde Museumsforening

Varde Museumsforening støtter Vardemuseerne generelt, ved på alle måder, at bakke op om museumsarbejdet som ambassadører og støtter.

Foreningen arrangerer 5-7 foredrag og 1-2 udflugter pr. sæson. Foredrag er gratis for medlemmer, og koster 50 kr. for ikke-medlemmer.

Program for sæsonens aktiviteter udgives i samarbejde med Ølgod Museumsforening. Programmet udkommer hvert år i august. Aktuelt program kan ses her. Alle arrangementer listes desuden under aktiviteter.

Medlemsfordele

 • Gratis adgang til alle udstillingssteder under Vardemuseerne, dog ikke Tirpitz
 • Rabat på entré til Tirpitz
 • 10% rabat på køb i alle museumsbutikkerne ved forevisning af medlemskort
 • Museets årbog opdatering
 • Arrangementer og foredrag
 • Støt museets arbejde

 

Kontingent

175 kr. – Enkeltpersoner
250 kr. – Husstand
500 kr. – Firma

Indmeldelse

Personlig henvendelse på Museum Frello
Kontakt foreningens kasserer Sven Erik Hindsig, tlf.: 61 66 45 89
eller Vardemuseernes administration, tlf.: 75 22 08 77

Bestyrelse 2016

Formand: Knud F. Nielsen, tlf.: 51 51 40 50
Næstformand: Else Marie Bruun, tlf.: 75 22 21 44
Kasserer: Sven Erik Hindsig, tlf.: 61 66 45 89
Sekretær: Laurids Bjerregaard, tlf.: 40 30 09 33
Medlem: Kaj O. Sørensen, tlf.: 40 16 42 43
Suppleant (1): Susie Hansen, tlf.: 22 82 02 94
Suppleant (2): Inge Aasted Kristensen, tlf.: 25 72 85 77
Repræsentant for Ølgod Museumsforening: Sonja Pedersen, tlf.: 75 24 59 76
Repræsentant for Vardemuseerne: John V. Jensen, tlf.: 23 35 36 99

Ølgod Museumsforening

Ølgod Museumsforening har til formål at støtte Ølgod Museum, og gør dette aktivt, både ved at arrangere foredrag, udstillinger og arrangementer i tilknytning til museet og ved at yde økonomisk støtte til museet.

Foreningen arrangerer 5-7 foredrag og 1-2 udflugter pr. sæson. Deltagelse i foreningens foredrag koster 50 kr. (medlemmer og ikke-medlemmer).

Program for sæsonens aktiviteter udgives i samarbejde med Varde Museumsforening. Programmet udkommer hvert år i august.

Aktuelt program kan ses her. Alle arrangementer listes desuden under aktiviteter.

Medlemsfordele

 • Gratis adgang til alle udstillingssteder under Vardemuseerne, dog ikke Tirpitz
 • Rabat på entré til Tirpitz
 • 10% rabat på køb i alle museumsbutikkerne ved forevisning af medlemskortet
 • Museets årbog opdatering
 • Arrangementer og foredrag
 • Støt museets arbejde

 

Kontingent

175 kr. – Enkeltpersoner
250 kr. – Husstand
500 kr. – Firma

Indmeldelse

Kontakt foreningens kasserer Kurt Theilgård
eller Vardemuseernes administration

Bestyrelse 2016

Formand: Sonja Pedersen
Næstformand: Hans Valdemar
Kasserer: Kurt Theilgård
Bladudvalget: Anne Marie Jensen
Ad.hoc: Tage Johannessen
Repræsentant for Lokalarkiverne: Svend V. Svendsen
Repræsentant for Varde Museumsforening: Knud F. Nielsen
Repræsentant for Vardemuseerne: Holger Grumme Nielsen

Nymindegab Museumsforening

Nymindegab Museumsforening er knyttet til Nymindegab Museum og er en aktiv støtte for, at dette unge museum kan udvikle sig i en god retning.

Foreningens formål er at støtte Nymindegab Museums arbejde, samt at styrke interessen for egnens lokalhistorie.

Medlemsfordele

Gratis adgang til Nymindegab Museum, aktiviteter og arrangementer.

Kontingent

100 kr. – Enkeltpersoner
150 kr. – Husstand
300 kr. – Firma

Indmeldelse

Personlig henvendelse på Nymindegab Museum
eller kontakt foreningens kasserer Ole Gammelgaard Nielsen

Bestyrelse 2017

Formand: Peter Pedersen, 29 92 30 45
Næstformand: Anette Mandahl-Barth, 23 80 97 90
Kasserer: Ole Gammelgaard Nielsen
Sekretær: Karsten Lillebæk Jepsen, 26 18 17 56
Medlem: Søren Rask Jessen
Suppleant: Jytte Sørensen
Repræsentant for Vardemuseerne: Tine Lorange, 22 95 60 20

Artillerimuseets støtteforening

Artillerimuseumsforeningen yder støtte til Artillerimuseet og leverer både arbejdskraft, viden og økonomiske bidrag, når udstillingerne skal forbedres.