Den Kolde Krig på Varde Artillerimuseum

Udstilling

Den kolde krig

Artillerimuseet har flere køretøjer og kanoner fra perioden. Du kan i opstillinger se, hvordan det danske artilleri fungerede under Den Kolde Krig.

Den Kolde Krig var den storpolitiske konflikt, der definerede perioden mellem Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 frem til Berlinmurens fald i 1989. Konflikten stod mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen, sammen med deres allierede. Det blev kaldt en kold krig, fordi supermagterne aldrig kom i direkte krig med hinanden. Den Kolde Krig blev aldrig en varm krig, idet den aldrig udviklede sig til den altødelæggende atomkrig, som mange frygtede.

På Varde Artillerimuseum kan man opleve artilleriets og dermed også kanonernes historie. Udstillingen rummer kanoner tilbage fra middelalderen (Anholt-kanonen) over de smukke gamle bronzekanoner fra enevældens tid og fæstningskanoner fra Københavns befæstning.

Den Kolde Krigs kanoner

Udstillingens tyngdepunkt er Den Kolde Krigs kanoner. De spænder fra den lille mobile 105 mm kanon over en selvkørende haubits M109 og en 203 mm haubits, der er det tungeste skyts, som det danske artilleri har benyttet. I udstillingen ses også den store amerikanske MGR I Honest John raket, der var en del af det danske artilleri fra 1960. Honest John raketten kunne fremføre en atomladning, og minder os om alvoren under Den Kolde Krig.

I udstillingen kan du kravle ind i en selvkørende haubits pansret mandskabsvogn indrettet som skydecentral og få en fornemmelse af soldatens pladsforhold eller mangel på samme. Der er mulighed for at iføre sig en fragmentationsvest og en kevlarhjelm. Varde Artillerimuseum er stedet, hvor man kan røre og prøve tingene og slippe sin indre nørd løs.

Det danske artilleris historie

I museets foyer findes en udstilling med danske uniformer og udrustning fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til årtusindskiftet. Her ses bl.a. de for mange velkendte våben som garandgeværet M/50 og Jomfru Madsen. Man kan også se den omstridte 1864-general de Mezas kontor. I kontoret findes bl.a. generalens barskab og standur.

En plancheudstilling fortæller det danske artilleris rolle set i forhold til det 20. århundredes politiske verdenshistorie fra Potsdamskonferencen i 1945 over Murens Fald i 1989, krigen i Eks-Jugoslavien og frem til Terrorangrebet i New York 11. september 2001 og frem til den såkaldte Muhammed-krise i 2006.

Der findes en mindre museumsbutik med et stort udvalg i bøger og våben-kopier. Kustoderne på Varde Artillerimuseum er alle tidligere artillerister, som besidder en stor viden om emnet, og de er altid beredte til at svare på spørgsmål omkring udstillingen.