mindesten

Aktivitet

Cykeltur rundt til mindesten i Ølgodområdet

Ølgod har en lang tradition for opførelsen af mindesten. Her er koncentrationen af mindesmærker usædvanlig høj, med adskillige mindelunde i og omkring byen.

I Ølgod by findes en række mindesten, der fortæller historie, som man har fundet det vigtigt at mindes i fremtiden. Mange sten har lokal interesse, mens andre vidner om nationale begivenheder. Alt sammen formidles på cykelturen.

Turleder: Holger Grumme Nielsen, tlf.: 30 29 72 24, hgn@vardemuseum.dk

Bemærk: Turen foregår på egne cykler. Tilmelding ikke nødvendig.