Aktiviteter

juni 2017

tirsdag den 27. juni 2017 - 19:00-22:00

Minibyen

tirsdag den 27. juni 2017 - 18:30-21:30

Nymindegablejren

onsdag den 28. juni 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

onsdag den 28. juni 2017 - 17:00-20:00

Æ' Skiw

torsdag den 29. juni 2017 - 12:30-14:30

Ture
Das Watt

juli 2017

tirsdag den 4. juli 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

tirsdag den 11. juli 2017 - 19:00-22:00

Minibyen

tirsdag den 11. juli 2017 - 18:30-21:30

Nymindegablejren

søndag den 16. juli 2017 - 11:45-16:15

Langli

mandag den 17. juli 2017 - 10:00-12:00

Ture
hugormesafari

tirsdag den 18. juli 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

tirsdag den 18. juli 2017 - 13:30-18:00

Langli

onsdag den 19. juli 2017 - 10:00-12:00

skovens dyr

onsdag den 19. juli 2017 - 14:00-16:00

Ture
Das Watt

torsdag den 20. juli 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

torsdag den 20. juli 2017 - 13:00-15:00

naturskole

torsdag den 20. juli 2017 - 16:00-20:00

Langli

mandag den 24. juli 2017 - 14:00-16:00

Ture
hugormesafari

tirsdag den 25. juli 2017 - 13:00-15:00

naturskole

tirsdag den 25. juli 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

torsdag den 27. juli 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

torsdag den 27. juli 2017 - 13:00-15:00

naturskole

fredag den 28. juli 2017 - 10:30-14:30

Langli

søndag den 30. juli 2017 - 12:00-16:00

Langli

mandag den 31. juli 2017 - 10:00-12:00

Ture
hugormesafari

august 2017

tirsdag den 1. august 2017 - 13:00-15:00

naturskole

tirsdag den 1. august 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

tirsdag den 1. august 2017 - 14:00-18:30

Langli

onsdag den 2. august 2017 - 10:00-12:00

skovens dyr

onsdag den 2. august 2017 - 15:00-19:30

Langli

torsdag den 3. august 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

torsdag den 3. august 2017 - 08:00-10:00

naturskole

torsdag den 3. august 2017 - 16:00-18:00

Ture
Das Watt

fredag den 4. august 2017 - 17:00-21:00

Langli

mandag den 7. august 2017 - 14:00-16:00

Ture
hugormesafari

tirsdag den 8. august 2017 - 13:00-15:00

naturskole

tirsdag den 8. august 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

tirsdag den 8. august 2017 - 16:30-19:30

Æ' Skiw
kulturhistorisk sejltur

onsdag den 9. august 2017 - 08:30-13:00

Langli

torsdag den 10. august 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

torsdag den 10. august 2017 - 13:00-15:00

naturskole

fredag den 11. august 2017 - 10:00-12:00

Nationalpark Vadehavet

søndag den 13. august 2017 - 10:45-15:15

Langli

tirsdag den 15. august 2017 - 12:00-16:30

Langli

onsdag den 16. august 2017 - 14:00-16:00

Ture
Das Watt

onsdag den 16. august 2017 - 10:00-12:00

Die Welt der Vögel

torsdag den 17. august 2017 - 14:15-18:45

Langli

fredag den 18. august 2017 - 15:45-20:15

Langli

søndag den 20. august 2017 - 14:00-16:30

mindesten

tirsdag den 22. august 2017 - 16:30-19:30

Æ' Skiw
kulturhistorisk sejltur

tirsdag den 22. august 2017 - 19:00-22:00

Minibyen

tirsdag den 22. august 2017 - 07:30-12:00

Langli

onsdag den 23. august 2017 - 10:00-12:00

Die Welt der Vögel

torsdag den 24. august 2017 - 09:00-13:30

Langli

fredag den 25. august 2017 - 17:30-20:00

Vrøgum Plantage

fredag den 25. august 2017 - 12:00-14:00

Ture
Das Watt

lørdag den 26. august 2017 - 10:00-14:30

Langli

søndag den 27. august 2017 - 10:45-15:15

Langli

tirsdag den 29. august 2017 - 12:00-16:30

Langli

onsdag den 30. august 2017 - 14:00-16:00

Ture
Das Watt

onsdag den 30. august 2017 - 10:00-12:00

Die Welt der Vögel

torsdag den 31. august 2017 - 13:45-18:15

Langli

september 2017

lørdag den 2. september 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

lørdag den 2. september 2017 - 16:15-20:45

Langli

mandag den 4. september 2017 - 09:00-11:00

Nationalpark Wattenmeer

fredag den 8. september 2017 - 10:00-12:00

Ture
Das Watt

fredag den 8. september 2017 - 08:30-13:00

Langli

tirsdag den 12. september 2017 - 14:00-16:00

Nationalpark Wattenmeer

fredag den 15. september 2017 - 17:00-19:30

Blåbjerg Plantage

tirsdag den 19. september 2017 - 10:00-12:00

Ture
Das Watt

lørdag den 23. september 2017 - 10:00-12:00

Ravjagt

søndag den 24. september 2017 - 10:30-17:30

svampesøndag

tirsdag den 26. september 2017 - 13:00-15:00

Ture
Das Watt

lørdag den 30. september 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

lørdag den 30. september 2017 - 15:00-18:00

svampetur for begyndere

oktober 2017

tirsdag den 3. oktober 2017 - 09:00-11:00

Ture
Das Watt

onsdag den 11. oktober 2017 - 12:30-14:30

Ture
Das Watt

lørdag den 14. oktober 2017 - 13:00-16:00

Varde Sdr. Plantage

tirsdag den 17. oktober 2017 - 10:00-14:00

Aktivitet
suppe

tirsdag den 17. oktober 2017 - 10:00-12:00

fuglenes univers

onsdag den 18. oktober 2017 - 10:00-12:00

Ravjagt

torsdag den 19. oktober 2017 - 10:00-12:00

Ringmærkning

torsdag den 19. oktober 2017 - 15:00-18:00

svampejagt

lørdag den 28. oktober 2017 - 13:00-16:00

Varde Sdr. Plantage

november 2017

lørdag den 11. november 2017 - 10:00-13:00

svampetur for begyndere